XXV седмица обикн. време – вторник – год. II – 25о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXV седмица – понеделник

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Притчи                        21,1-6.10-13

Както потоците водни така и сърцето на царя е в ръката на Господа: той го насочва, накъдето поиска. Всички пътища на човека са прави пред очите Му, но Господ претегля сърцата.

Да пазиш правда и правосъдие е по-угодно на Господа, нежели жертва.

Горделиви очи и надуто сърце, с които се отличават нечестивите, е грях.

Помислите на прилежния се стремят към изобилие; а всеки мързелив търпи немотия.

Придобиване съкровища с лъжлив език е мимолетно дихание за онези, които търсят смъртта.

Душата на нечестивеца желае зло, в неговите очи няма да намери милост и приятелят му.

Когато наказват кощунника, простият става мъдър, и когато мъдрия вразумяват, той придобива знание.

Праведникът наблюдава дома на нечестивия, как нечестивци падат в злочестие.

Който затули ухото си пред писъка на сиромаха, той и сам ще пищи – и няма да го чуят.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 118,1.27.30.34.35.44.(0:35а)

 

О Постави ме, Господи, в пътеката на Твоите заповеди.

 

Блажени непорочните в пътя си, които ходят по закона Господен. Дай ми да разбера пътя на Твоите заповеди, и ще размислям за Твоите чудеса. О

 

Избрах пътя на истината, сложих пред себе си Твоите съдби. Вразуми ме, и ще спазвам Твоя закон, и ще го пазя от все сърце. О

 

Постави ме в пътеката на Твоите заповеди, защото я силно пожелах. И ще пазя Твоя закон винаги, и во веки веков. О

 

О Алилуя. Блажени, които чуват словото Божие, и го пазят.   О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              8,19-21

В онова време:

Дойдоха при Исуса майка Му и братята Му, и не можаха да се приближат до Него поради народа.

И Му обадиха, като казваха: „Майка ти и братята ти стоят вън и искат да Те видят.“

А Той им отговори и рече: „Моя майка и мои братя са тия, които слушат словото Божие и го изпълняват.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.