XXV седмица обикн. време – вторник – год. I – 25о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXV седмица – понеделник

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Ездра                        6, 7-8.12в. 14-20

В онези дни: Цар Дарий писа до началниците на задречната област, казвайки:

„Не спирайте работата при Божия дом и нека юдейският областен началник и юдейските старейшини да градят този дом на мястото му. И от мен се дава заповед, с какво трябва да помагате на тези ста­рейшини юдейски в градежа на този дом Божи, а именно: от царския имот – от задречния данък – веднага вземайте и давайте на тези чове­ци, та да не спира работата. Аз, Дарий, дадох тази заповед; да бъде точно изпълнявана.“

И юдейските старейшини градеха и успяваха според пророчеството на пророк Агей и Захария, син на Ада. Съградиха и свършиха според волята на Бога Израилев и според волята на Кир, Дарий и Артаксеркс, царе персийски. Свършен бе този дом на третия ден от месец Адар, в шестата година от царуването на цар Дарий.

И синовете Израилеви, свещеници, левити й други, които се бяха върнали от плен, извършиха с радост освещението на този дом. И принесоха при освещаването на този Божи дом: сто вола, двеста ове­на, четиристотин агнета и дванадесет козли в жертва за грях, за цял Израил, според броя на колената Израилеви. И поставиха свещени­ците според отделенията им и левитите според сметките им за Божия служба в Йерусалим, както бе заповядано в книгата Мойсеева.

И направиха върналите се от плен синове Израилеви Пасха в че­тиринадесетия ден на първия месец. Защото свещениците и левитите бяха се очистили – те всички до един бяха чисти; и заклаха пасхални агнета за всички върнали се от плен, за своите братя свещеници и за себе си.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 121.1-2.3-4a.4-5 (О: срв 1)

 

О С радост ще отидем в дома Господен.

 

Зарадвах се, когато ми казаха: „Да идем в дома Господен“. Ето, нозете ми стоят в Твоите порти, Иерусалиме. О

 

Където възлизат колената, Господните колена, по закона Израилев да славят името Господне. Там стоят престолите на съда, престолите на дома Израилев. О

 

О Алилуя. Блажени, които чуват словото Божие, и го пазят.   О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              8,19-21

В онова време:

Дойдоха при Исуса майка Му и братята Му, и не можаха да се приближат до Него поради народа.

И Му обадиха, като казваха: „Майка ти и братята ти стоят вън и искат да Те видят.“

А Той им отговори и рече: „Моя майка и мои братя са тия, които слушат словото Божие и го изпълняват.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.