XXV седмица обикновено време – неделя год. В – 25огВ

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXV седмица – неделя

Година В

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Премъдрост                      2,17-20

Нечестивите рекоха:

„Да нагласим примка за праведника, да видим прави ли са думите му, и да изпитаме, какъв ще бъде краят му.

Защото, ако този праведник е Син Божий, Бог ще Го защити и ще Го избави от ръката на враговете. Да Го изпитаме с обиди и мъки, за да узнаем смирението Му и да видим кротостта Му. Да Го осъдим с безчестна смърт, защото, според думите Му, имало кой да се грижи за Него.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 53, 3-4.5-6. и 8 (О: 6а)

 

О Господ подкрепя душата ми.

 

Боже, чрез Твоето име ме спаси, и с Твоята сила ме съди. Боже, чуй молитвата ми, послушай думите на устата ми. O

 

Защото чужденци се дигнаха против мене, и силни търсят душата ми; те нямат Бога през себе си. О

 

Ето, Бог е помощник мой, Господ подкрепя душата ми. С усърдие ще Ти принеса жертва, ще прославя името Ти, Господи, защото е благо. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието на Свети Яков Апостол                          3,16-4,3

Възлюбени:

Където има завист и свадливост, там е неуредица и всичко лошо. А мъдростта, която иде отгоре, е първом чиста, после мирна, снизходителна, отстъпчива, пълна с милосърдие и с добри плодове, безпристрастна и нелицемерна. Плодът пък на правдата се сее в мир от миротворците.

От къде у вас тия вражди и разпри? Нали от там, от вашите сладострастия, които воюват в членовете ви? Желаете, пък нямате; убивате и завиждате, а не можете да достигнете; препирате се и враждувате, а нямате, защото не просите. Просите, а не получавате, защото зле просите, за да го разпилеете във вашите сладострастия.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Бог ни призва чрез Евангелието, за да придобием сла­вата на нашия Господ Исус Христос. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              9, 29-36

В онова време:

Като тръгнаха от планината, Исус и учениците Му минаха през Галилея; и Той не искаше никой да узнае. Защото учеше учениците Си и им казваше, „че Син Човечески ще бъде предаден в човешки ръце, и ще Го убият, и на третия ден след убиването ще възкръсне.“ Но те не разбраха тия думи и се бояха да го попитат.

Дойдоха в Капернаум; и когато Той беше вкъщи, попита ги: „За какво ръзсъждавахте из пътя помежду си?“ Те мълчаха, понеже из пътя бяха разговаряли помежду си кой е по-голям.

И като седна, повика дванайсетте и им рече: „Който иска да бъде пръв, нека да бъде най-последен от всички и на всички слуга.“

И като взе едно дете, изправи го посред тях, прегърна го и им рече: „Който приеме едно такова дете в Мое име, Мене приема, а който Мене приема, приема не Мене, а Онзи, който Ме е пратил.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.