XXV седмица обикновено време – неделя год. С – 25огС

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXV седмица – неделя

Година С

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на пророк Амос                         8,4-7

Изслушайте това, вие, които жадувате да погълнете бедни и да погубите сиромаси, вие, които казвате: „Кога ще премине новолунието, за да продаваме жито, и събота – да отворим житниците, да намалим мярката, да уголемим цената на сиклата и да измамваме с неверни къпони, да прекупваме неимотни със сребро и сиромаси за двой обуща, а отсевки от жито да продаваме?“

Кле се Господ в славата на Израил: „Наистина няма навеки да забравя ни едно от делата им!“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 112,1-2.4-6.7-8 (О: 1а и 7в)

 

О Хвалете Господа, който издига бедния.

 

Хвалете, раби Господни, хвалете името Господне, Да бъде благословено името Господне от сега и до века. O

 

Висок над всички народи е Господ; Неговата слава е над небесата. Кой е като Господ, Бог наш, който живее във висините, наклонява се и с внимание гледа на небето и на земята? О

 

Из праха издига бедния и от калта въздига сиромаха, за да го постави с князете, с князете на народа Му. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до Тимотей                          2,1-8

Възлюбени:

Моля преди всичко да се правят просби, молитви, молби, благодарения за всички човеци, за царе и за всички, които са на власт, за да прекараме тих и мирен живот в пълно благочестие и чистота; защото това е добро и угодно пред нашия Спасител Бога, който иска да се спасят всички човеци и да достигнат до познание на истината.

Защото един е Бог, един Ходатай между Бога и човеци – човекът Христос Исус, който отдаде Себе Си откуп за всички – нещо в свое време засвидетелствувано, за което аз съм поставен проповедник и апостол (истина казвам в Христа, не лъжа), учител на езичниците във вярата и истината.

И тъй, желая мъжете да се молят на всяко място, като въздигат чисти ръце без гняв и съмнение.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Исус Христос стана беден, макар че беше богат, за да станете богати вие чрез Неговата бедност. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              16,1-13

В онова време: Исус каза на учениците Си:

Един човек беше богат и имаше пристойник, за когото му бе донесено, че разпилява имота му. И като го повика, рече му: „Какво е това, що чувам за тебе? Дай сметка за пристойничеството си, защото не ще можеш вече да бъдеш пристойник.“

Тогава пристойникът си рече: „Що да сторя? Господарят ми отнима от мене пристойничеството; да копая, не мога; да прося, срамувам се. Сетих се, що да сторя, за да ме приемат в къщите си, когато бъда отстранен от пристойничеството.“

И като повика длъжниците на господаря си, всекиго поотделно, рече на първия: „Колко дължиш на господаря ми?“ Той отговори:

„Сто мери масло.“ И рече му: „Вземи си разписката, седни и бърже напиши: петдесет“. После рече на другия: „А ти колко дължиш?“ Той отговори: „Сто крини пшеница.“ И рече му: „Вземи си разписката си и напиши: осемдесет.“ И господарят похвали неверния пристойник, задето постъпил досетливо; защото синовете на тоя век в своя род са по-досетливи от синовете на светлината.

И Аз ви казвам: „Придобийте си приятели с неправедно богатство, та, кога осиромашеете, те де ви приемат във вечните живелища.

Верният в най-малкото е верен и в голямото, а несправедливият в най-малкото е несправедлив и в многото. И тъй, ако в неправедното богатство не бяхте верни, кой ще ви повери истинското? И ако в чуждото не бяхте верни, кой ще ви даде вашето?

Никой слуга не може да слугува на двама господари; защото или единия ще намрази, а другия ще обикне; или на единия ще угоди, а другия ще презре. Не можете да служите на Бога и на мамона.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.