XXIX седмица обикн. време – събота – год. II – 29о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXIX седмица – събота

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни                  4,7-16

Братя:

На всеки един от нас благодатта е дадена по мярката на дара Христов.

Затова е и казано: „Като се възкачи на височината, плени плен и даде дарове на човеците.“

А „възкачи се“ що означава, ако не това, че Той е слязъл по-напред в най-долните места на земята? Слезлият е същият, който се и възкачи по-горе от всички небеса, за да изпълни всичко.

И Той постави едни за Апостоли, други за Пророци, други за евангелисти, други за пастири и учители, за усъвършенствуване на светиите в делото на служението, в съзиждане на тялото Христово, докле всинца достигнем до единство на вярата и на познаването Сина Божи до състояние на мъж съвършен, до пълната възраст на Христовото съвършенство, та да не бъдем вече младенци, люлеяни и увличани от всеки вятър на лъжливо учение, по лукавството на човеците, по хитрото изкуство на измамата, а с истинска любов да растем по всичко в Онзи, който е глава, Христос, от когото цялото тяло, стройно сглобено и свързано чрез всички дарувани свръзки, при действието на всяка част според силите й, нараства, за да се съзижда в любов.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 121,l-2.3-4a.4a-5 (О: 1)

 

О Ще отидем радостни в дома Господен.

 

Зарадвах се, когато ми казаха: „Да идем в дома Господен“. Ето, нозете ми стоят в твоите порти, Иерусалиме. О

 

Където възлизат колената, колената Господни, по закона Израилев да славят името Господне. Там стоят престолите на съда, престолите на дома Давидов. О

 

О Алилуя. Не искам смъртта на грешника, казва Господ, но да се отвърне от пътя си и да бъде жив. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              13,1-9

В същото време дойдоха някои и му разказаха за галилейците, на които кръвта Пилат смесил с жертвите им. Исус им отговори и рече:

„Мислите ли, че тия галилейци бяха по-грешни от всички галилейци, че тъй пострадаха? Не, казвам ви; но, ако се не покаете, всички тъй ще загинете.

Или мислите, че ония осемнадесет души, върху които падна Силоамската кула и ги изби, бяха по-виновни от всички живеещи в Йерусалим? Не, казвам ви; но, ако се не покаете, всички тъй ще загинете.“

И каза тая притча: „Някой си имаше в лозето си посадена смоковница, и дойде да търси на нея плод, но не намери.

И рече на лозаря: „Ето, три години дохождам да търся плод на тая смоковница, и не намирам; отсечи я, защо само да изтощава земята?“

Но той му отговори и рече: „Господарю, остави я и тая година, докато я окопая и насипя с тор; и ако не даде плод, добре; ако ли пък не, на следната година ще я отсеча.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.