XXIX седмица обикн. време – събота – год. I – 29о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXIX седмица – събота

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до римляни                  8,1-11

Братя:

Сега няма никакво осъждане за ония, които са в Христа Исуса и живеят не по плът, а по дух. Защото законът на духа, който дава живот в Христа Исуса, ме освободи от закона на греха и на смъртта. Онова, което законът не можеше да извърши, понеже беше безсилен поради плътта. Бог извърши, като изпрати Своя Син в плът, подобна на плътта на греха, да се принесе в жертва за грях, и Той осъди греха в плътта, та оправданието, изисквано от закона, да се изпълни в нас, които живеем не по плът, а по дух.

Защото ония, които живеят по плът, за плътско мислят, а които живеят по дух – за духовно. Плътското мъдруване е смърт, а духовното мъдруване – живот и мир. Защото плътското мъдруване е вражда против Бога, на закона Божи то се не покорява, нито пък може. А ония, които живеят по плът, не могат да угодят Богу.

Вие живеете не по плът, а по дух, само ако Духът Божи живее във вас. Ако пък някой няма Духа на Христа, той не е Христов. Ако ли

Христос е във вас, тялото е мъртво за грях, а духът живее за правда. Но ако Духът на Онзи, който възкреси от мъртвите Исуса, живее във вас, който възкреси Христа от мъртвите, ще оживотвори и смъртните ви тела чрез живеещия във вас Негов Дух.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 23,1-2.3-4ав.5-6 (О: срв 6)

 

О Такъв е родът на тези, които търсят Твоето лице, Господи.

 

Господня е земята и онова, що я изпълня, вселената и всичко, що живее в нея. Защото Той я основа върху морета, и върху реки я утвърди. О

 

Кой ще възлезе на планината Господня, или кой ще застане на Неговото свето място? Онзи, чиито ръце са невинни и сърцето чисто, който не е споменавал напразно името Му. О

 

Той ще получи благословение от Господа, и милост към Бога, своя Спасител. Такъв и родът на онези, които Го търсят, които търсят лицето на Бога Яковов. О

 

О Алилуя. Не искам смъртта на грешника, казва Господ, но да се отвърне от пътя си и да бъде жив. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              13,1-9

В същото време дойдоха някои и му разказаха за галилейците, на които кръвта Пилат смесил с жертвите им. Исус им отговори и рече:

„Мислите ли, че тия галилейци бяха по-грешни от всички галилейци, че тъй пострадаха? Не, казвам ви; но, ако се не покаете, всички тъй ще загинете.

Или мислите, че ония осемнадесет души, върху които падна Силоамската кула и ги изби, бяха по-виновни от всички живеещи в Йерусалим? Не, казвам ви; но, ако се не покаете, всички тъй ще загинете.“

И каза тая притча: „Някой си имаше в лозето си посадена смоковница, и дойде да търси на нея плод, но не намери.

И рече на лозаря: „Ето, три години дохождам да търся плод на тая смоковница, и не намирам; отсечи я, защо само да изтощава земята?“

Но той му отговори и рече: „Господарю, остави я и тая година, докато я окопая и насипя с тор; и ако не даде плод, добре; ако ли пък не, на следната година ще я отсеча.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.