XXIX седмица обикн. време – сряда – год. II – 29о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXIX седмица – сряда

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни                  3,2-12

Братя:

Вие чухте за разпоредбата на благодатта Божия, мене дадена за вас, именно, че чрез откровение Бог ни възвести тайната (както и по-горе ви писах накратко, от което, като четете, можете проумя, как съм схванал тайната на Христа), която не беше възвестена на синове­те човешки от предишните поколения, както сега се откри на светите Му апостоли и Пророци чрез Светия Дух. Това стана, за да бъдат езичниците сънаследници, съставящи едно тяло, и съпричастници на обещанието Божие и Христа Исуса чрез Евангелието, на което станах служител според дара на благодатта Божия, дадена ми по действие на Неговата сила.

На мене, най-малкия от всички светии, се даде тая благодат ~ да благовестя на езичниците неизследимото богатство Христово и да от­крия на всички, в що се състои разпоредбата на тайната, скривана от векове в Бога, който създаде всичко чрез Исуса Христа, та многора-зличната премъдрост Божия да стане сега чрез Църквата известна на началствата и Властите небесни; по предвечното определение, което Той е изпълнил в Христа Исуса, нашия Господ, у когото, чрез вярата в Него, имаме дръзновение да се доближаваме към Бога с доверие.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 12,2-3.4всд.5-6. (О: 3)

 

О С радост ще черпите вода от изворите на спасението.

 

Ето, Бог е моето спасение; на Него се уповавам и се не боя, защото Господ е моя сила и Господ е мое пение, и Той ми биде за спасение. Ще черпите с радост вода от изворите на спасението. О

 

Славете Господа, призовавайте името Му, разгласяйте между народи­те делата Му, напомняйте, че името Му е велико. О

 

Пейте на Господа, защото Той е направил нещо велико, нека знаят това по цяла земя. Весели се и радвай се, жителко Сионова, защото велик е посред тебе Светият Израилев. О

 

О Алилуя. Бдете и бъдете готови, защото не знаете в кой час ще дойде Син Човечески. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              12,39-48

В онова време:

Исус каза на учениците Си: „Знайте и това: ако стопанинът на къщата знаеше в кой час ще дойде крадецът, той щеше да стои буден и нямаше да остави да му подкопаят къщата. И вие бъдете готови, понеже, в който час не мислите, ще дойде Син Човечески.“

Тогава Петър Му рече: „Господи, за нас ли казваш тая притча, или за всички?“

А Господ рече: „Кой ли е оня верен и благразумен домакин, когото господарят му е поставил над слугите си, за да им раздава на време уречената храна? Блазе на оня слуга, чийто господар, като дойде, го намери, че постъпва тъй; истина ви казвам, че той ще постави него над целия си имот. Ако пък оня слуга каже в сърцето си: „Скоро няма да дойде господарят ми“, и почне да бие слуги и слугини, да яде и да пие, и да се напива, господарят на този слуга ще дойде в ден, в който не очаква, и в час, който не знае, и ще го отдели и подложи на еднаква участ с неверните.

А оня слуга, който е знаел волята на господаря си, и не е бил готов, и не е постъпвал по волята му, ще бъде бит много; който пък не е знаел и е направил нещо достойно за наказание, ще бъде бит малко. И от всеки, комуто е много дадено, много и ще се иска, и комуто е много поверено, от него повече ще се изисква.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.