XXIX седмица обикн. време – сряда – год. I – 29о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXIX седмица – сряда

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до римляни                  6,12-18

Братя, Грехът да не царува в смъртното ви тяло, за да му се не покорявате в телесните пехоти; и не предоставяйте членовете си на греха за оръдие на неправдата, а предоставете себе си Богу като оживели от мъртвите, а членовете си – Богу, за оръдие на правдата. Грехът не бива да господарува над вас; защото вие не сте под закона, а под благодатта.

Е, какво? Да грешим ли, понеже не сме под закона, а под благодатта? Съвсем не. Не знаете ли, че комуто предавате себе си като роби за послушание, роби сте на онзи, комуто се покорявате: или роби на греха, за смърт, или – на послушанието, за оправдание?

Но благодарение на Бога, вие, бидейки роби на греха, станахте от сърце послушни на оня вид учение, на който се предадохте. А като се освободихте от греха, станахте роби на правдата.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 123,1-3.4-6.7-8 (О: 8а)

 

О Нашата помощ е в името на Господа.

 

Ако не беше Господ с нас, нека каже Израил, ако не беше Господ с нас, когато людете се дигнаха против нас, живи биха ни погълнали; когато пламна тяхната ярост против нас. О

 

Води биха ни потопили, поток би преминал над нашата душа. Благословен Господ, който не ни предаде плячка на техните зъби. О

 

Душата ни се избави като птица от примка на ловци; примката се скъса, и ние се избавихме. Нашата помощ е в името на Господа, който създаде небето и земята. О

 

О Алилуя. Бдете и бъдете готови, защото не знаете в кой час ще дойде Син Човечески. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              12,39-48

В онова време:

Исус каза на учениците Си: „Знайте и това: ако стопанинът на къщата знаеше в кой час ще дойде крадецът, той щеше да стои буден и нямаше да остави да му подкопаят къщата. И вие бъдете готови, понеже, в който час не мислите, ще дойде Син Човечески.“

Тогава Петър Му рече: „Господи, за нас ли казваш тая притча, или за всички?“

А Господ рече: „Кой ли е оня верен и благразумен домакин, когото господарят му е поставил над слугите си, за да им раздава на време уречената храна? Блазе на оня слуга, чийто господар, като дойде, го намери, че постъпва тъй; истина ви казвам, че той ще постави него над целия си имот. Ако пък оня слуга каже в сърцето си: „Скоро няма да дойде господарят ми“, и почне да бие слуги и слугини, да яде и да пие, и да се напива, господарят на този слуга ще дойде в ден, в който не очаква, и в час, който не знае, и ще го отдели и подложи на еднаква участ с неверните.

А оня слуга, който е знаел волята на господаря си, и не е бил готов, и не е постъпвал по волята му, ще бъде бит много; който пък не е знаел и е направил нещо достойно за наказание, ще бъде бит малко. И от всеки, комуто е много дадено, много и ще се иска, и комуто е много поверено, от него повече ще се изисква.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.