XXIX седмица обикн. време – вторник – год. II – 29о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXIX седмица – вторник

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни                  2,12-22

Братя:

Вие бяхте тогава без Христа, отстранени от израилското общество, чужди към заветите на обещанието, лишени от надежда и безбожни­ци в света; а сега в Христа Исуса вие, които някогаш бяхте далеч, станахте близки чрез кръвта Христова.

Затова Той е нашият мир, който направи от два народа един и разруши преградата, що беше посред, като с плътта си унищожи вра­ждата, а с учението – закона за заповедите, за да създаде в Себе Си от два народа един нов човек, въдворявайки мир, и в едно тяло да примири двата народа с Бога чрез кръста, като на него уби враждата.

И като дойде, благовести мир на вас, далечни и близки, защото чрез Него и едните, и другите имаме достъп при Отца, в единия Дух.

И тъй, вие не сте вече чужди и пришелци, а съграждани на свети­те и свои на Бога, като се утвърдихте върху основата на Апостолите и Пророците, имайки самия Исус Христос, крайъгълен камък, върху който цялото здание, стройно сглобено, възрастна в храм свет чрез Господа; върху който и вие се съзиждате в жилище Божие чрез Духа.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 84,9ав-10.11-12.13-14 (О: срв 3)

 

О Господ ще изрече мир на Своя народ.

 

Да послушам, какво ще каже Господ Бог. Той ще изрече мир на Своя народ и на Своите избрани. Тъй Неговото спасение е близо до онези, които Му се боят, за да оби­тава слава в нашата земя. О

 

Милост и истина ще се срещнат, правда и мир ще се целунат. Истината ще изникне из земята, и правдата ще надникне от небесата. О

 

И Господ ще даде добро, и нашата земя ще даде своя плод. Правдата ще тръгне пред Него и ще тури на път стъпките си. О

 

О Алилуя. Бдете и се молете във всяко време, за да бъдете достой­ни да застанете пред Сина Човечески. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              12,35-38

В онова време: Исус каза на учениците Си:

„Да бъде кръстът ви препасан, и светилниците ви запалени, и вие ще приличате на онези човеци, които очакват господаря си, докато се върне от сватба, за да му отворят веднага, щом дойде и почука.

Блазе на онези слуги, чийто господар ги намери будни, кога си дойде; истина ви казвам, той ще се препаше, и ще ги тури да седнат, и като пристъпи, ще им служи. И ако дойде на втора стража, и на трета стража дойде, и ги намери тъй, блазе на тия слуги.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.