XXIX седмица обикн. време – вторник – год. I – 29о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXIX седмица – вторник

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до до римляни                  5,12.15в17-19.20в-21

Братя:

Както чрез един човек грехът влезе в света, а чрез греха – смъртта, и по такъв начин смъртта премина във всички люде чрез един човек, в когото всички съгрешиха.

Защото, ако поради престъплението на един измряха мнозина, още повече Божията благодат и дарът чрез благодатта на единия човек Исуса Христа, се изля преизобилно върху многото.

Защото, ако с престъплението на един човек смъртта царува чрез него единия, много повече ония, които приемат изобилно благодат­та и дара на оправданието, ще царуват в живота чрез единия Исус Христос.

И така, както чрез престъплението на един дойде осъждане на всич­ки човеци, тъй и чрез правдата на един дойде на всички човеци оправ­дание за живот. Защото както чрез непослушанието на един човек мнозина станаха грешни, тъй и чрез послушанието на един мнозина ще станат праведни.

Гдето пък се умножи грехът, благодатта се яви в голямо изобилие, та, както грехът царува, причинявайки смърт, тъй и благодатта да се възцари с правда за живот вечен чрез Исуса Христа, нашия Господ.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 39,7-8а.8в-9.10.17. (О: срв 8а,9а)

 

О Ето, ида. Господи, за да изпълня волята Ти.

 

Жертва и принос Ти не пожела, но продупчи ми ушите. Всесъжение и жертва за грях не поиска, тогава рекох: „Ето, ида. О

 

В книжния списък е писано за Мене: желая да изпълня волята Ти, Боже мой, и Твоя закон е в сърцето Ми.“ О

 

Възвестявах Твоята правда във великото събрание; не забранявах на устата си, Ти знаеш това. Господи. О

 

Да се радват и да се веселят чрез Тебе всички, които Те търсят, и оне­зи, които обичат Твоето спасение, да казват непрестанно: „Велик е Господ.“ О

 

О Алилуя. Бдете и се молете във всяко време, за да бъдете достой­ни да застанете пред Сина Човечески. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              12,35-38

В онова време: Исус каза на учениците Си:

„Да бъде кръстът ви препасан, и светилниците ви запалени, и вие ще приличате на онези човеци, които очакват господаря си, докато се върне от сватба, за да му отворят веднага, щом дойде и почука.

Блазе на онези слуги, чийто господар ги намери будни, кога си дойде; истина ви казвам, той ще се препаше, и ще ги тури да седнат, и като пристъпи, ще им служи. И ако дойде на втора стража, и на трета стража дойде, и ги намери тъй, блазе на тия слуги.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.