XXIX седмица обикновено време – неделя год. В – 29огВ

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXIX седмица – неделя

Година В

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на пророк Исаия                      53,10-11

На Господа биде угодно да Го съкруши, и Той Го предаде на мъчение; а когато душата Му принесе умилостивителна жертва, Той ще види дълговечно потомство, и волята Господня успешно ще се изпълнява чрез Неговата ръка. С доволство Той ще гледа подвига на душата Си; чрез познанието, което ще имат за Него, Той, Праведният, Моят раб, ще оправдае мнозина и греховете им върху Си ще понесе.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 32,4-5.18-19.20 и 22 (О: 22)

 

О Да бъде милостта Ти над нас. Господи, според както Ти се уповаваме.

 

Защото словото на Господа е право, и всичките Му дела са верни. Той обича правда и съд; с милост Господня е пълна земята. O

 

Ето, окото на Господа е над онези, които Му се боят, и които се уповават на милостта Му, че Той ще спаси душата им от смърт и във време на глад ще ги прехрани. О

 

Нашата душа се уповава на Господа, Той е наша помощ и наша защита. Да бъде милостта Ти над нас. Господи, според както Ти се уповаваме. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието до евреите                         4,14-16

Братя:

Като имаме велик Първосвещеник, преминал през небесата, Исуса, Сина Божи, нека се придържаме във вероизповеданието. Ние имаме не такъв първосвещеник, които да не може да ни съчувствува в нашите неволи, а такъв, който е бил изкушавай като нас във всичко, освен в греха. Нека, прочее, пристъпваме с увереност към престола на благодатта, за да получим милост и да намерим благодат за благовременна помощ.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Син Човечески дойде да служи и даде душата си откуп за мнозина. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              10,35-45

В онова време:

Приближиха се до Исуса Зеведеевите синове, Яков и Иван, и казаха: „Учителю, искаме да изпълниш, каквото поискаме?“

Той ги попита: „Какво искате да ви сторя?“

Те отговориха: „Дай ни да седнем при Тебе в славата Ти, единият отдясно, а другият отляво.“

Но Исус им каза: „Не знаете, какво искате. Можете ли да пиете чашата, която аз ще пия, и да се кръстите с кръщението, с което Аз се кръщавам?“

Те Му отговориха: „Можем“.

А Исус им каза: „Чашата, която Аз пия, ще пиете, и с кръщението, с което Аз се кръщавам, ще се кръстите, но да седнете отдясно или отляво на Мене, не го давам Аз; сядането е на онези, за които е приготвено.“

И като чуха това другите десет, почнаха да негодуват за Яков и Иван. А Исус ги повика и каза им: „Вие знаете, че онези, които се считат за управници на народите, господствуват над тях и велможите им властвуват над тях. Но между вас няма да бъде тъй; който иска между вас да бъде големец, нека ви бъде слуга; и който между вас иска да бъде пръв, нека бъде служител на всички. Защото и Син човечески не дойде да Му служат, но да служи и даде душата си откуп за мнозина.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.