XXIX седмица обикновено време – неделя год. А – 29огА

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXIX седмица – неделя

Година А

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на пророк Исаия                      45,1.4-6

Тъй казва Господ на своя помазаник Кир: „Държа те за дясната ръка, за да ти покоря народи, и ще снема поясите от бедрата на царе, за да ти се отворят врати, и порти не затварят:

Заради Яков, моя раб, и Израил, моя избраник, Аз те нарекох по име, почетох те, ако и да ме не познаваше. Аз съм Господ, и няма друг; няма Бог освен Мене; Аз те препасах, ако и да ме не познаваше, за да узнаят от изгрев слънце и от запад, че няма друг освен Мене; Аз съм Господ, и няма друг.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 95,1 и 3.4-5.7-8.9-10а и с (О: 7а)

 

О Въздайте на Господа слава и чест.

 

Възпейте на Господа песен нова, възпейте на Господа, цяла земйо. Разгласяйте между народите славата Му по всички племена – чудесата Му. O

 

Защото велик е Господ и достохвален, по-страшен е Той от всички богове. Защото всички богове на народите са идоли, а Господ сътвори небе­сата. О

 

Въздайте на Господа, племена народни, въздайте на Господа слава и чест, въздайте на Господа слава на името Му. Носете дарове и идете в неговите двори. О

 

Поклонете са на Господа със свето благолепие. Трепери пред лицето Му, цяла земйо! Кажете на народите: „Господ царува“; Той ще съди народите по прав­да. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до солуняни                       1,1-5в

Павел и Силуан, и Тимотей до солунската Църква в Бога Отца и Господа Исуса Христа: благодат вам и мир!

Винаги благодарим на Бога за всички вас, като ви споменаваме в нашите молитви. Непрестанно помним делото на вашата вяра пред Бога нашия Отец и в любовта и постоянството на надеждата ви в на­шия Господ Исус Христос. Знаем, братя възлюбени от Бога, че сте избрани: защото нашето благовестие към вас не беше само със слово, но и в сила и в Дух Свети и с пълна увереност.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Сияете като светила в света, като държите здраво на словото на живота. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              22,15-21

В онова време:

Фарисеите отидоха и се наговориха, как да Го хванат в дума.

И пращат при Него учениците си с някои иродияни да Му кажат:

„Учителю, знаем, че си откровен, и истински поучаваш на път Божи, и не угодничиш пред никого, понеже в Тебе няма лицеприятие. Ка­жи ми, прочее, как Ти се струва: Подобава ли да плащаме данък на кесаря, или не?“

Но Исус, като разбра лукавството им, каза: „Защо Ме изкушава­те, лицемери? Покажете ми данъчната монета.“ Те Му донесоха един динарий.

Исус им каза: „Чий е този образ и надпис?“

Отговарят Му: „На кесаря“

Тогава им казва: „Отдайте, прочее, кесаревото на кесаря, а Божи­ето на Бога!“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.