XXIX седмица обикновено време – неделя год. С – 29огС

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXIседмица – неделя

Година С

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Изход                         17,8-13

В онези дни:

Дойдоха амаликитци и се биха с израилтяните в Рефидим.

Мойсей каза на Исус: „Избери си мъже силни и иди, та се срази с амаликитци; утре аз ще застана навръх могилата, и Божията тояга ще бъде в ръката ми.“ И стори Исус, както му каза Мойсей и отиде да се срази с амаликитци; а Мойсей, Аарон и Ор се качиха на връх могилата.

И колчем дигнеше Мойсей ръцете си, надвиваше Израил, а колчем спуснеше ръцете си, надвиваше Амалик. А на Мойсей натегнаха ръцете, и тогава взеха камък, та му подложиха, и той седна на него, а Араон и Ор подпираха ръцете му, един от едната, а друг от другата страна. Тъй стояха ръцете му издигнати до залез слънце. И порази Исус Амалика и народа му с острието на меча.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 12,1-2.3-4.5-6-7-8 (О: срв 2)

 

О Нашата помощ е в името на Господа, който създаде небето и земята.

 

Подигам очи към планините, отдето ще ми дойде помощ. Моята помощ е от Господа, който създаде небето и земята. O

 

Той не ще даде да се поклати ногата ти, няма да задреме Онзи, който те пази. Ето не дреме и не спи, който пази Израил. О

 

Господ е твой пазител; Господ е твоя сянка, откъм твоята дясна страна. Слънцето денем няма да те удари, нито месечината нощем. О

 

Господ ще те опази от всякакво зло; ще опази твоята душа Господ. Господ ще пази твоето излизане и твоето влизане отсега и до века. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от второто послание на Свети Павел Апостол до Тимотей                          3,14-4,3

Възлюбени:

Пребъдвай в това, на което си научен и което ти е поверено, като знаеш от кого си научен; пък ти и от детинство знаеш свещените Писания, които могат да те направят мъдър за спасение чрез вярата в Христа Исуса. Всичкото Писание е боговдъхновено и полезно за поука, изобличаване, изправяне и назидаване в правдата, за да бъде Божият човек съвършен и годен за всяко добро дело.

И тъй, заклевам те пред Бога и пред нашия Господ Исус Христос, който ще съди живи и мъртви, кога се яви Той и настъпи царството Му; проповядвай словото, настоявай навреме и не навреме, изобличавай, запретявай, увещавай с голямо дълготърпение и поука.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Божието слово е живо и действено, то преценява помисли и намерения сърдечни. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              18,1-8

В онова време:

Исус каза на учениците си притча за това, че трябва винаги да се молят и да не падат духом, като рече: „В един град имаше съдия, който ни от Бога се боеше, нито от човеци се срамуваше.

В същия град имаше една вдовица, и тя дохождаше при него и каз­ваше: „Защити ме от противника ми“. Но той дълго време не рачи.

А сетне рече си сам: „Макар и от Бога да се не боя и от човеци да се не срамувам, но понеже тая вдовица ми не дава мира, ще я защитя, та да не дохожда вече да ми додява.“

И рече Господ: „Чуйте, що казва неправедният съдия! Та Бог ли няма да защити избраниците Си, които викат към Него денем и нощем, макар и да забавя да ги защити?“

Казвам ви, ще ги защити наскоро. Но Син Човечески, кога дойде, ще намери ли вяра на земята!“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.