XXIV седмица обикн. време – четвъртък – год. I – 24о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXIV седмица – четвъртък

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от послание на Свети Павел Апостол до Тимотей                          4,12-16

Възлюбени:

Никой да не презира младостта ти, но да бъде образец за верните в слово, поведение, любов, дух, вяра и чистота. Докле дойда, занимавай се с четене, наставление и поучаване. Не занемарявай дарбата, която е в тебе и ти бе дадена чрез пророчество с възлагане върху ти . ръцете на свещенството. Затова се грижи, в това пребъдвай, та успехът ти да бъде явен във всичко. Внимавай на себе си и на учението;

постоянствувай в тия неща, защото, като постъпваш тъй, и себе си ще спасиш, и ония, които те слушат.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 110, 7-8.9.10.(O: 2а)

 

О Велики са делата на Господа.

 

Делата на ръцете Му са истина и съд; всички Негови заповеди са верни, твърди от века, основани върху истина и правда. О

 

Той прати избавление на Своя народ; установи на веки Своя завет. Свето и страшно е Неговото име! О

 

Начало на мъдростта е страхът Господен, здрав разум имат всички, които изпълняват Неговите заповеди. Неговата хвала ще пребъдва вечно. О

 

О Алилуя. Дойдете при Мене всички отрудени и обременени, и Аз ще ви успокоя, казва Господ. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              7,36-50

В онова време:

Някой от фарисеите помоли Исуса да яде с него; и Той, като влезе в къщата на фарисея, седна на трапезата. И ето, една жена от града, която беше грешница, като узна, че Той седи на трапеза в къщата на фарисея, донесе алабастрен съд с миро; и като застана отзад при нозете Му, плачейки, почна да облива нозете Му със сълзи; и ги изтриваше с косата си, целуваше ги и мажеше с миро.

Като видя това фарисеинът, който Го бе поканил, рече в себе си:

„Да беше пророк тоя, щеше да знае, коя и каква е жената, която се допира до Него, защото тя е грешница.“

Като се обърна към него, Исус рече: „Симоне, имам нещо да ти кажа.“

А той отвърна: „Кажи, Учителю!“

„Един заемодавец имаше двама длъжника: единият му дължеше петстотин динария, а другият петдесет; но, понеже нямаха с какво да заплатят, той прости и на двамата. Кой повече от тях ще го обича?“

Симон отговори и рече: „Мисля тоя, комуто повече прости.“

А Той му рече: „Право отсъди.“ И като се обърна към жената, рече на Симон: „Видиш ли тая жена? Влязох в дома ти, вода за нозете ти ми не даде, а тая със сълзи обля нозете ми и с косата си ги изтри. Ти целувание ми не даде, а тая, откак влязох, не престана да услува нозете Ми. Ти с елей не помозо главата ми; а тая с миро помаза нозете Ми. Затова казвам ти: Прощават й се многото грехове, задето много обикна; а комуто малко се прощава, той малко обича.“

На нея пък рече: „Прощават ти се греховете.“

И тия, които седяха с Него, на трапезата, почнаха да си думат:

„Кой е тоя, дето и грехове прощава?

А той рече на жената: „Твоята вяра те спаси; иди си смиром!“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.