XXIV седмица обикн. време – петък – год. II – 24о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXIV седмица – петък

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до кориняните                          15,12-20

Братя:

Ако се проповядва за Христа, че е възкръснал от мъртвите, то как някои помежду вас казват, че нямало възкресение на мъртвите? А щом няма възкресение на мъртвите, и Христос не е възкръснал. Ако пък Христос не е възкръснал, празна е нашата проповед, празна е и вашата вяра. При това, ако мъртвите не възкръсват, ние се оказваме лъжесвидетели за Бога, понеже свидетелствувахме за Бога, че е възкресил Христа, когото не е възкресявал. Защото, ако мъртвите не възкръсват, и Христос не е възкръснал; ако пък Христос не е възкръснал, суетна е вярата ви; и вие се намирате още в грехове си; следователно, починалите в Христа са загинали. Ако само в този живот се надяваме на Христа, ние сме по-окаяни от всички човеци.

Но ето сега Христос възкръсна от мъртвите като пръв сред починалите.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 16,1.6-7.8в и 15 (О: 15в)

 

О Когато се събуждам, с Твоя образ ще се насищам.

 

Чуй, Господи, правдата ми, послушай вика ми. Приеми молба от нелъжливи уста. О

 

Към Тебе викам, защото Ти ще ме чуеш. Боже; приклони ухото си към мене, и изслушай моите думи. Яви чудната си милост Ти, който надяващите се на Тебе спасяваш от онези, които се противят на Твоята десница. О

 

Пази ме като зеница на око, скрий ме в сянката на Твоите криле. Аз пък ще гледам с правда на Твоето лице, когато се събуждам, с Твоя образ ще се насищам. О

 

О Алилуя. Благословен си, Отче, Господи на небето и на земята, защото си открил на малките тайните на царството. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              8,1-3

В онова време:

Исус обхождаше градове и села, проповядваше и благовестеше царството Божие, и с него бяха дванадесетте и някои жени, които бе излекувал от зли духове и от болести: Мария, наричана Магдалина, от която бяха излезли седем бяса, и Ивана, жена на Хуза, домоуправител на Ирод, и Сузана, и още много други, които Му услужваха с имотите си.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.