XXIV седмица обикн. време – петък – год. I – 24о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXIV седмица – петък

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от послание на Свети Павел Апостол до Тимотей                          6,2с-12

Възлюбени:

Тъй поучавай и увещавай. Който поучава инак и не върви по здравите думи на нашия Господ Исус Христос и поучението за благочестие, той е помрачен от гордост, нищо не знае и е болен за празни разисквания и словопрения, от които произлизат завист, разпри, хули, лукави подозрения, зловредни препирни между човеци, които имат развратен ум, лишени са от истината и мислят, че благочестието служи за печалба.

Голяма печалба е да бъде човек благочестив и доволен от себе си. Понеже нищо не сме донесли на света, явно е, че не можем и нищо да изнесем. Като имаме прехрана и облекло, нека с това бъдем доволни. А ония, които искат да се обогатяват, падат в изкушение, в примка и в много безразсъдни и вредни похоти, които потопяват човеците в провала и погибел. Защото корен на всички злини е сребролюбието, на което, предавайки се, някои се отклониха от вярата и си навлякоха много мъки.

Но ти, човече Божи, бягай от тия неща и стреми се към правда, благочестие, вяра, любов, търпение и кротост. Подвизавай се с добрия подвиг на вярата: дръж се о вечния живот, за който ти биде и повикан и изповяда доброто изповедание пред много свидетели.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 48,6-7.8-10.17-18.19-20 (О: Мт 5,3)

 

О Блажени бедните по дух, защото тяхно е царството небесно.

 

Защо да се боя от усилни дни, когато баззаконнието на моите пътища ме обиколи? Вие, които се надявате на силите си, и се хвалите с голямото си богатство. О

 

Човек не може да изкупи брата си, нито да даде откуп на Бога за него. Скъпа е цената за изкупване техните души, и това не ще бъде никога. Някой да остане жив завинаги и да не види гроб. О

 

Не бой се, когато човек богатее, когато славата на дома му расте. Защото, умирайки, нищо няма да вземе, славата му не ще отиде подире му. О

 

Макар приживе той да ублажава душата си; „Ще те хвалят, защото си угаждаш“; Той ще отиде в рода на своите бащи, които никога няма да видят светлина. О

 

О Алилуя. Благословен си, Отче, Господи на небето и на земята, защото си открил на малките тайните на царството. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              8,1-3

В онова време:

Исус обхождаше градове и села, проповядваше и благовестеше царството Божие, и с него бяха дванадесетте и някои жени, които бе излекувал от зли духове и от болести: Мария, наричана Магдалина, от която бяха излезли седем бяса, и Ивана, жена на Хуза, домоуправител на Ирод, и Сузана, и още много други, които Му услужваха с имотите си.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.