XXIV седмица обикн. време – вторник – год. II – 24о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXIV седмица – вторник

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до коринтяни                          12, 12-14.27-31а

Братя:

Както тялото е едно и има много членове; а всички членове на едно тяло, макар и много, са едно тяло; тъй и Христос. Защото чрез един Дух всички сме кръстени в едно тяло, било Юдеи, или Елини, било роби или свободни, и всички с един Дух сме напоени. Защото и тялото не се състои от един член, а от много.

Вие сте тяло Христово, а поотделно членове. И от вас Бог постави в Църквата първо Апостоли, второ пророци, трето учители; после такива, които имат сили чудотворни и дарби за лекуване; след това застъпници, управници и такива, които да говорят разни езици. Нима всички са апостоли? Всички ли са пророци? Нима всички са учители? Всички ли са чудотворци? Всички ли имат дарби да лекуват? Всички ли говорят езици? Всички ли са тълкуватели? Показвайте ревност за по-добри дарби.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 99,2.3.4.5. (О:3с)

 

О Ние сме Негов народ и овци от Неговото паство.

 

Възкликни на Господа, цяло земйо, служете на Господа с веселие; идете пред лицето Му с възклицание. О

 

Познайте, че Господ е Бог, че Той ни е създал, а ние сме Негови, Негов народ и овци от Неговото паство. О

 

Влизайте в Неговите порти със славословие, в Неговите двори с хваления. Славете Го, благославяйте името My. О

 

Защото Господ е благ; Неговата милост е вечна, и Неговата истина е от род в род. О

 

О Алилуя. Велик пророк се издигна между нас, и Бог посети своя народ. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              7,11-17

В онова време:

Исус отиде в един град, наречен Наим, и с Него вървяха мнозина от учениците Му и много народ. А когато се приближи до градските врата, ето, изнасяха мъртвец, едничък син на майка си, а тя беше вдовица; и много народ вървеше с нея от града.

Като я видя Господ, смили се над нея и рече й: „Не плачи.“ И като се приближи, допря се до носилото; носачите се спряха, и той рече:

„Момко, Тебе думам, стани.“ Мъртвецът, като се подигна, седна и почна да говори; И Исус го предаде на майка му. И страх обвзе всички, и славеха Бога и казваха: „Велик пророк се издигна между нас, и Бог посети Своя народ.“

Това мнение за Него се разнесе по цяла Юдея и по цялата околност.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.