XXIV седмица обикн. време – вторник – год. I – 24о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXIV седмица – вторник

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до Тимотей                        3 1-13

Възлюбени:

Верни са тия думи: Желае ли някой епископство, добро нещо же­лае. Но епископът трябва да е непорочен, мъж на една жена, трезвен, целомъдър, скромен, почтен, страннолюбив, поучлив, не пияница, не побойник, не свадлив, не алчен за гнусна печалба, а кротък, миролю­бив, и не сребролюбив; да управлява добре къщата си и да има деца послушни със съвършена почтителност; защото, който не умее да упра­влява собствената си къща, как ще се грижи за Църквата Божия? Да не е новопокръстен, за да се не възгордее и падне в еднакво осъждане с дявола. Трябва още той да има и добро свидетелство от външните, за да не бъде укоряван и да не падне в примката на дявола.

Дяконите също трябва да бъдат почтени, недвуезични, да не са пристрастени към вино, нито алчни за гнусна печалба, да пазят та­йнството на вярата в чиста съвест. И те трябва първом да бъдат изпитвани, та после, ако са безпорочни, да станат дякони. Също и жените им трябва да бъдат почтени, не клеветници, трезвени и верни във всичко. Всеки от дяконите трябва да бъде мъж на една жена, добре да управлява децата си и къщата си. Защото, които са служили добре, придобиват добър чин и голямо дръзновение във вярата, що имат в Христа Исуса.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 100,1-2ав.2сд-3ав.5.6.(0: 2в)

 

О Ще ходя с непорочно сърце.

 

Милост и съд ще възпявам; на Тебе, Господи, ще пея. Ще размислям за път непорочен; кога ще дойдеш при мене? О

 

Всред моя дом ще ходя с непорочно сърце. Няма да сложа пред очите си нищо беззаконие, престъпно дело мразя. О

 

Онзи, който тайно клевети против ближния си, ще изгоня; онзи, който е с горделиви очи и надменно сърце, няма да търпя. О

 

Очите ми са към верните на земята, за да пребъдват те с мене; който ходи в път непорочен, той ще ми служи. О

 

О Алилуя. Велик пророк се издигна между нас, и Бог посети своя народ. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              7,11-17

В онова време:

Исус отиде в един град, наречен Наим, и с Него вървяха мнозина от учениците Му и много народ. А когато се приближи до градските врата, ето, изнасяха мъртвец, едничък син на майка си, а тя беше вдовица; и много народ вървеше с нея от града.

Като я видя Господ, смили се над нея и рече й: „Не плачи.“ И като се приближи, допря се до носилото; носачите се спряха, и той рече:

„Момко, Тебе думам, стани.“ Мъртвецът, като се подигна, седна и почна да говори; И Исус го предаде на майка му. И страх обвзе всички, и славеха Бога и казваха: „Велик пророк се издигна между нас, и Бог посети Своя народ.“

Това мнение за Него се разнесе по цяла Юдея и по цялата околност.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.