XXIV седмица обикновено време – неделя год. В – 24огВ

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXIV седмица – неделя

Година В

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на пророк Исаия                         50,5-9а

Господ Бог си отвори ухото, и аз не се противих, не отстъпих назад. Гърба си подложих на биещите, и страните си на удрящите; лицето си не скривах от поругание и заплюване.

Господ Бог ми помага, затова не се срамувам, затова държа лицето си като кремък, и зная, че няма да остана посрамен. Близо е онзи, който ме оправдава: и зная, че няма да остана посрамен. Близо е онзи, който ме оправдава: кой иска да се надваря с мене? Да застанем заедно. Кой иска да се съди с мене? Нека пристъпи към мене. Ето, Господ Бог ми помага; кой ще ме осъди?

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 144, 1-2.3-4.5-6.8-9 (О: 9)

 

О Ще ходя пред Господа в земята на живите.

 

Радвам се, че Господ чу гласа ми, молбата ми; Наклони към мене ухо, и затова ще Го призовавам през всичките си дни. O

 

Смъртни болки ме обвзеха, адски мъки ме постигнаха, аз срещнах утеснение и скръб, и тогава призовах името Господне: „О, Господи, избави душата ми.“ О

 

Милостив е Господ и праведен, и милосърден е нашият Бог. Господ пази простодушните; аз бях изнемогнал и Той ми помогна. О

 

Ти избави душата ми от смърт, очите ми от сълзи и нозете ми от препъване. Ще ходя пред лицето на Господа в земята на живите. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието на Свети Яков Апостол                          2,14-18

Каква полза, братя мои, ако някой казва, че имал вяра, а няма дела? Може ли го спаси вярата? Ако един брат или сестра са голи и нямат дневната храна, а някой от вас им рече:“Идете си смиром, грейте се и насищайте се, пък не им даде, що е потребно за тялото, каква полза?

Тъй и вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва. Но ще рече някой: „Ти имаш вяра, пък аз има дела: покажи ми вярата си без твоите дела, и аз ще ти покажа вярата си от моите дела.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. А мен да не ми се случва да се хваля с друго, освен с кръста на нашия Господ, чрез който за мене светът е разпънат и аз за света. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              8,27-35

В онова време:

Исус излезе с учениците Си по селата на Кесария Филипова: по пътя питаше учениците Си и им казваше: „За кого Ме мислят човеците?“

Те отговориха: „Едни за Иван Кръстителя, други за Илия, други пък за един от пророците“.

Той им казва: „А вие за кого Ме мислите?“

Петър Му отговори и рече: „Ти си Христос.“ И запрети им да говорят за Него комуто и да било.

И начена да ги учи, че Син Човечески трябва много да пострада, да бъде отхвърлен от старейте, първосвещениците и книжниците, и да бъде убит, и на третия ден да възкръсне. И говореше за това открито.

Но Петър, като Го взе настрана, захвана да Му възразява: А Той, като се обърна и погледна учениците Си, сгълча Петър и рече: „Махни се от мене, сатана! Защото мислиш не за това, що е Божие, а що е човеческо.“

И като повика народа с учениците Си, рече им: „Който иска да върви след Мене, нека се отрече от себе си, да вземе кръста си и Ме последва. Защото, който иска да спаси душата си, ще я погуби, а който погуби душата си заради Мене и Евангелието, той ще я спаси.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.