XXIV седмица обикновено време – неделя год. С – 24огС

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXIV седмица – неделя

Година С

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на пророк Изход                         32,7-11.13-14

В онези дни:

Говори Господ на Мойсей, думайки: „Побързай да слезеш от тука, защото Твоят народ, който ти изведе от Египетската земя, се разврати. Скоро се отклониха от пътя, който им Аз заповядах: Направиха си излян телец и му .се поклониха, и принесоха му жертва и казаха:

„Ето, Израиле, твоят бог, който те изведе от Египетската земя!“

И каза отново Господ на Мойсей: „Аз виждам този народ, и ето, той е народ твърдоглав; и тъй, остави ме да се разпали гневът Ми против тях, и ще ги изтребя и ще произведа многоброен народ от тебе.“

Но Мойсей взе да моли Господа, своя Бог, и каза: „Да се не разпалва, Господи, гневът Ти против Твоя народ, който ти изведе от Египетската земя с велика сила и с твърда ръка!“

Спомни си за Авраам, Исаак и Израил, Твои раби, на които Ти се кле в Себе си, като каза: Ще умножа и преумножа потомството ви колкото небесните звезди, и цялата тази земя, за която говорих, ще дам на потомството ви за вечно владение.“

И отмени Господ злочестината, за която каза, че ще стори на своя народ.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 50, 3-4.12-13. 17 и 19 (О: Лк 15,18)

 

О Ще стана и ще отида при баща си.

 

Помилвай ме, Боже, по милостта си; и по многото си щедрости заличи беззаконията ми. Напълно ме умий от моята вина и очисти ме от моя грях. O

 

Сърце чисто създай в мене, Боже, и несломим дух обнови в мене. Не ме отхвърляй от лицето Си; и Светия Твой Дух не отнемай от мене. О

 

Господи, отвори устните ми, и устата ми ще възвестят Твоята хвала. Моята жертва, Боже, е дух съкрушен: сърце съкрушено и смирено, Боже, не ще презреш. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до Тимотей                          1,12-17

Възлюбени:

Благодаря на нашия Господ Исус Христос, който ми даде сили, задето ме призна за верен, като отреди на служба мене, който по-рано бях хулител, гонител и оскърбител, но бидох помилван, защото, без да зная, вършех това в неверие; а с вяра и любов в Христа Исуса се преумножи благодатта на нашия Господ.

Вярно и за всяко приемане достойно е словото, че Исус Христос дойде в света да спаси грешниците, от които пръв съм аз. Но за това бидох помилван, за да покаже Исус Христос в мене първи всичкото си дълготърпение за пример на ония, които повярват в Него за живот вечен.

А на Царя на вековете, на нетленния, невидимия, едничкия премъдър Бог, чест и слава во веки веков. Амин.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Бог примири света със Себе си чрез Христа и вложи в нас словото на примирението. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              15,1-31

В онова време:

Приближиха се пред Исуса всички митари и грешници да Го слушат. А фарисеите и книжниците роптаеха и казваха: „Той приема грешници и яде с тях“.

Но Исус им каза тая притча: „Кой от вас, имайки сто овци, като изгуби една от тях, не оставя деветдесетте и девет в пустинята и не тръгва подир загубената, докле я намери? А като я намери, вдига я на раменете си радостен; и като дойде до дома, свиква приятели и съседи и им казва: „Порадвайте се с мене, защото си намерих загубената овца.“

Казвам ви, че тъй и на небесата повече радост ще има за един каещ се грешник, нежели за деветдесет и девет праведници, които нямат нужда от покаяние.

Или коя жена, имайки десет драхми, ако изгуби една, не запалва светило и не помита къщата и търси грижливо, докле я намери? А като я намери, свиква приятелки и съседки и казва: „Порадвайте се с мене, защото намерих изгубената драхма.“

Такава радост, казвам, бива пред Ангелите Божии за един каещ се грешник.

И още каза: „Един човек имаше двама сина и по-младият от тях рече на баща си: „Татко, дай ми дяла, който ми се пада от имота.“ И бащата им раздели имота. Не след много дни младият син, като събра всичко, отиде в далечна страна и там прахоса имота си, като живееше разпътно. А след като той разпиля всичко, настана голям глад в оная страна и той изпадна в нужда; и отиде, та се пристави у един от жителите на оная страна, а тоя го прати по земите си да пасе свини; и той бе петимен да напълни корема си с рошкове, що свините ядеха, но никой не му даваше.

А като дойде в себе си, рече: „Колко наемници у баща ми имат в изобилие хляб, пък аз от глад умирам! Ще стана и ще отида при баща си и ще му река: „Татко, съгреших против небето и пред тебе, и не съм вече достоен да се нарека твой син; направи ме като един от наемниците си.“ И стана, па отиде при баща си. И когато беше още далеч, видя го баща му, и му домиля; и като се затече, хвърли се на шията му и го обцелува.

А синът му рече: „Татко, съгреших против небето и пред тебе, и не съм вече достоен да се нарека твоя син.“

А бащата рече на слугите си: „Изнесете най-хубавата премяна и го облечете, и дайте пръстен на ръката му и обуща на нозете; па докарайте и заколете угоеното теле: нека ядем и се веселим, защото тоя мой син мъртъв беше, и оживя, изгубен беше и се намери.“ И взеха да се веселят.

А по-старият му син беше на нива; и на връщане, като доближи до къщи, чу песни и игри; и като повика един от слугите, попита: „Що е това?“ Той му рече: „Брат ти си дойде, и баща ти закла угоеното теле, защото го прие здрав.“ Той се разсърди и не искаше да влезе; а баща му излезе и го канеше.

Но той отговори на баща си и рече: „Ето, аз толкова години ти служа, и ни веднъж твоя заповед не престъпих; и мене никога дори козле не си дал, за да се повеселя с приятелите си; а като дойде тоя ти син, който прахоса имота ти с блудници, за него Ти закла угоеното теле.“

А той му рече: „Чедо, ти си винаги с мене, и всичко мое е твое; а трябваше да зарадваме и развеселим за това, че тоя ти брат мъртъв беше, и оживя, изгубен беше и се намери.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.