XXIII седмица обикн. време – четвъртък – год. II – 23о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXIII седмица – четвъртък

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до коринтяни                         8, 1в-7.11-13

Братя:

Знанието възгордява, а любовта назидава. Ако някой мисли, че знае нещо, той още нищо не е тъй узнал, както трябва да знае. Ако пък някой обича Бога, той е познат от Него. Колкото за ядене идол-ски жертви знаем, че идолът е нищ в света и че няма други бог освен един Бог. Защото, макар и да има само по име богове, било на небето, било на земята, както и има много богове, и много господевци; ние обаче имаме един Бог Отец, от когото е всичко, и ние сме у Него, и един Господ Исус Христос, чрез когото е всичко и ние сме чрез Не­го. Но не у всички има това звание; някои с досегашните си понятия за идолите ядат идолжертвено като идолски жертви, и съвестта им, бидейки немощна, се осквернява.

И при твоето разбиране ще загине немощния брат, за когото е умрял Христос. А като грешите тъй против братята и биете немо­щната им съвест, вие грешите против Христа. Затова, щом храната съблазнява брата ви, няма да ям месо никога, за да не съблазня брата си.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 138, 1-3.13-14ав. 23-24 (О: 24в)

 

О Насочи ме. Господи, във вечния живот.

 

Господи, Ти си ме изпитал и знаеш, Ти знаеш, кога сядам и кога ставам; Ти отдалеч разбираш моите по­мисли, ходя ли, почивам ли, Ти ме окръжаваш, и всички мои пътища са за Тебе известни. О

 

Защото Ти си устроил моята вътрешност, и си ме изтъкал в майчината ми утроба. Славя Те, защото съм дивно устроен; дивни са Твоите дела. О

 

Изпитай ме, Боже, и узнай сърцето ми, изпитай ме, и узнай моите помисли; виж, дали не съм на опасен път, и ме насочи във вечен живот. О

 

О Алилуя. Ако обичаме един друг, Бог пребъдва в нас, и Неговата любов е съвършена в нас. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              6,27-38

В онова време: Исус каза на учениците Си:

„На вас, които слушате, казвам: Обичайте враговете си, добро правете на ония, които ви мразят, благославяйте ония, които ви проклинят, и молете се за ония, които ви пакостят.

На онзи, който те удари по страната, обърни и другата, а на онзи, който ти отнеме горната дреха, не пречи да ти вземе и ризата.

На всеки, който проси, давай и от онзи, който взима твое нещо, не изисквай назад. И както искате да постъпват с вас човеците, тъй и вие постъпвайте с тях. И ако обичате ония, които вас обичат, каква вам награда? Защото и грешниците обичат ония, които тях обичат. И ако правите добро на ония, които и вам правят добро, каква вам награда? Защото и грешниците правят същото. И ако давате заем на ония, от които се надявате да го получите назад, каква вам награда? Защото и грешниците дават заем на грешници, за да получат същото.

Но вие обичайте враговете си, и правете добро, и на заем давайте, без да очаквате нещо; и ще ви бъде наградата голяма, и ще бъдете синове на Всевишния, защото Той е благ и към неблагодарните, и към злите.

И тъй, бъдете милосърдни, както и вашият Отец е милосърден.

Не съдете, и няма да бъдете съдени; не осъждайте, и няма да бъдете осъдени; прощавайте, и простени ще бъдете; давайте, и ще ви се даде: мярка добра, натъпкана, отърсена и препълнена ще изсипят в пазвата ви. Защото с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.