XXIII седмица обикн. време – четвъртък – год. I – 23о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXIII седмица – четвъртък

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от послание на Свети Павел Апостол до колосяните                          3,12-17

Братя:

Като избраници Божии, свети и възлюбени, облечете се в милосърдие, благост, смиреномъдрие, кростост, дълготърпение, като се търпите един други и си прощавате взаимно, ако някой има против някого оплакване: както Христос ви прости, така и вие.

А над всичко това имайте любов, която е свръзка на съвършенството и мир Христов да цари в сърцата ви; към него сте и призвани в едно цяло, затова благодарни бъдете. Словото Христово да се вселява у вас изобилно с всяка премъдрост, учете се и се вразумявайте един други с псалми, славословия и духовни песни, като с благодарност възпявайте Господа в сърцата си.

И всичко, що вършите словом или делом, всичко вършете в името на Господа Исуса Христа, като благодарите чрез Него на Бога Отца.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 150, 1-2.3-4.5-6 (О: 6)

 

О Всичко, що диша, да хвали Господа.

 

Хвалете Господа в Неговата светиня, хвалете Го в крепостта на силата Му. Хвалете Го поради Неговото могъщество. Хвалете Го поради голямото Му величие. О

 

Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли, Хвалете Го с тимпан и хора, хвалете Го със струни и органи. О

 

Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни: всичко, що диша, да хвали Господа. О

 

О Алилуя. Ако обичаме един друг, Бог пребъдва в нас, и Неговата любов е съвършена в нас. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              6,27-38

В онова време: Исус каза на учениците Си:

„На вас, които слушате, казвам: Обичайте враговете си, добро правете на ония, които ви мразят, благославяйте ония, които ви проклинят, и молете се за ония, които ви пакостят.

На онзи, който те удари по страната, обърни и другата, а на онзи, който ти отнеме горната дреха, не пречи да ти вземе и ризата.

На всеки, който проси, давай и от онзи, който взима твое нещо, не изисквай назад. И както искате да постъпват с вас човеците, тъй и вие постъпвайте с тях. И ако обичате ония, които вас обичат, каква вам награда? Защото и грешниците обичат ония, които тях обичат. И ако правите добро на ония, които и вам правят добро, каква вам награда? Защото и грешниците правят същото. И ако давате заем на ония, от които се надявате да го получите назад, каква вам награда? Защото и грешниците дават заем на грешници, за да получат същото.

Но вие обичайте враговете си, и правете добро, и на заем давайте, без да очаквате нещо; и ще ви бъде наградата голяма, и ще бъдете синове на Всевишния, защото Той е благ и към неблагодарните, и към злите.

И тъй, бъдете милосърдни, както и вашият Отец е милосърден.

Не съдете, и няма да бъдете съдени; не осъждайте, и няма да бъдете осъдени; прощавайте, и простени ще бъдете; давайте, и ще ви се даде: мярка добра, натъпкана, отърсена и препълнена ще изсипят в пазвата ви. Защото с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.