XXIII седмица обикн. време – събота – год. I – 23о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXIII седмица – събота

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от послание на Свети Павел Апостол до Тимотей                         1,15-17

Възлюбени:

Верно и достойно за пълно приемане е словото, че Христос Исус дойде в света да спаси грешниците, от които пръв съм аз. Но затова бидох помилван, за да покаже Исус Христос в мене първи всичкото си дълготърпение за пример на ония, които повярват в Него за живот вечен.

А на Царя на вековете, на нетленния, невидимия, едничкия, премъдър Бог – чест и слава во веки веков. Амин.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 112, 1-2. 3-4.5а и 6-7 (О: спв2)

 

О Да бъде благословено името Господне на веки.

 

Хвалете, раби Господни, хвалете името Господне. Да бъде благословено името Господне отсега и до века. О

 

От изгрев слънце до запад, да бъде прославено името Господне. Висок над всички народи е Господ; Неговата слава е над небесата. О

 

Кой е като Господ, Бог наш? Той се наклонява и с внимание гледа на небето и на земята. Из праха издига бедния и от калта издига сиромаха. О

 

О Алилуя. Ако някой Ме обича, ще пази словото Ми, и моят Отец ще го възлюби; и ще дойдем при него и ще направим жилище в него. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              6,43-49

В онова време: Исус казваше на учениците Си:

„Няма добро дърво, което да дава лош плод; нито лошо дърво, което да дава добър плод. Понеже всяко дърво се познава по своя плод. Защото не от тръни берат смокини, нито от къпини късат грозде. Добрият човек от доброто съкровище на сърцето си изнася добро, а лошият човек от лошото съкровище на сърцето си изнася лошо; защото от препълнено сърце говорят устата му.

И защо ме зовете: „Господи, Господи!“, а не вършите, каквото казвам? Всеки, който дохожда при Мене и слуша думите Ми и ги изпълнява, ще ви кажа кому прилича.

Той прилича на човек, който гради къща и който изкопа дълбоко и тури основите върху камък; и когато стана наводнение, реката напря на тая къща и не може да я разклати; защото бе основана върху камък.

А тоя, който слуша и не изпълнява, прилича на човек, който съгради къща на земята без основи; и когато реката напря на тая къща, тя веднага рухна, и срутването й бе голямо.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.