XXIII седмица обикн. време – понеделник – год. II – 23о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXIII седмица – понеделник

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до коринтяните                          5,1-8

Братя,

Отвсякъде се слуша, че у вас има блудство, и то такова блудство, за каквото дума не става дори и между езичниците, именно, че някой държи бащина си жена. А вие сте се възгордели, вместо по-скоро да плачете, за да се махне из средата ви оня, който е извършил тая работа! Аз пък, макар отсъствуващ тялом, но присъствуващ духом, вече реших, като да съм между вас, онзи, който е извършил това нещо, в името на нашия Господ Исус Христос, като се съберете вие и моят дух, със силата на нашия Господ Исус Христос, да го предадете на сатаната, за омаломощаване на плътта, та духът да бъде спасен в деня на нашия Господ Исус Христос.

Хвалбата ви не е добра. Не знаете ли, че малко квас заквасва цялото тесто? Затова очистете стария квас, за да бъдете нова тесто, както сте безквасни; защото Христос, Пасхата наша, биде заклан за нас. Нека празнуваме, прочее, не със стар квас, нито с квас от злоба и лукавство, а с безквасни хлябове от чистота и истина.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 5,5-6.7.12.(0: 9а)

 

О Господи, упътвай ме в Твоята правда.

 

Защото Ти си Бог, който не обича беззаконие; злият няма да се настани пре Тебе, нечестивите няма да пребъдват пред Твоите очи. О

 

Ти ненавиждаш всички, които вършат беззаконие, погубваш всички, които говорят лъжа; от кръвожаден и коварен човек Бог се гнуси. О

 

И ще се възрадват всички, на които се на Тебе уповават, ще ликуват вечно, и Ти ще ги закриляш, и ще се хвалят с Тебе онези, които обичат Твоето име. О

 

О Алилуя. Моите овци слушат гласа Ми, казва Господ; и Аз ги познавам, и те вървят подир Мене. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              6, 6-11

Една събота Исус влезе в синагогата и поучаваше. Там имаше един човек, комуто дясната ръка бе изсъхнала.

А книжниците и фарисеите Го наблюдаваха, дали ще го излекува в събота, за да нямат обвинение против Него.

Но Той знаеше помислите им и рече на човека с изсъхналата ръка:

„Стани и се изправи насред.“ И той стана и се изправи.

Тогава Исус им рече: „Ще ви попитам: Какво е позволено да прави човек в събота: Добро ли, или зло? Да спаси ли една душа, или да погуби?“

И като ги изгледа всички, рече на човека: „Протегни си ръката.“ Той така и направи. И ръката му стана здрава като другата.

А те от гняв излязоха вън от себе си и се сговориха помежду си, що биха сторили на Исуса.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.