XXIII седмица обикн. време – петък – год. II – 23о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXIII седмица – петък

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до коринтяни                         9,16-19. 22в27

Братя:

Ако благовествувам, няма за какво да се хваля: обязаност необходима ми се налага, и горко ми, ако не благовествувам! Ако доброволно върша това, имам награда; ако ли не доброволно, изпълнявам само поверената мен служба. А каква ми е наградата? Тая, че, про­повядвайки Евангелието, благовествувам за Христа даром, без да се ползувам от своето право в благовестието. Защото, бидейки свободен от всички, станах роб на всички, за да придобия по-многото от тях.

За немощните станах като немощен, за да придобия немощните, за всички станах всичко, та, по какъвто и да начин, да спася някои. А това го правя заради Евангелието, за да бъда участник в неговите блага. Не знаете ли, че, които се надтичват на игрище, всички тичат, ала само един получава наградата? Така тичайте, за да постигнете целта. Всеки, който се подвизава, от всичко се въздържа: те – за да получат тленен венец, а ние – нетленен. Прочее, аз тичам не като след нещо неизвестно, удрям не като да бия въздух; но изнурявам и поробвам тялото си, да не би, като проповядвам на другите, сам негоден да стана.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 83,3.4.5-6.12 (О: 2)

 

О Колко са мили Твоите жилища, Господи на силите!

 

Копнее душата ми и чезне за Господните двори. Сърцето ми и плътта ми с възторг се стремят към живя Бог. О

 

И птичка си намира жилище, и гургулица – гнездо, дето да положи пилците си, при Твоите олтари, Господи на силите, Царю мой и Боже мой. О

 

Блажени, които живеят в дома Ти, те непрестанно ще Те хвалят. Блажен човек, чиято сила е в Тебе, и чиито пътеки в сърцето са насочени към Тебе. О

 

Защото Господ Бог е слънце и щит. Господ дава благодат и слава; Той не лишава от блага онези, които ходят непорочно. О

 

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; осветли ни с истината. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              6,39-42

В онова време:

Исус каза на учениците Си тази притча: „Нима може слепец да води? Не ще ли паднат и двамата в яма? Няма ученик по-горен от учителя си; но всеки, след като се усъвършенствува, ще бъде като учителя си. А защо гледаш сламката в окото на брата си, пък гредата в твоето око не усещаш?

Или как можеш каза на брата си: „Остави, брате, да извадя сламката от окото ти, когато сам не виждаш гредата в твоето око? Лицемерецо, извади първом гредата от окото си, и тогава ще видиш, как да извадиш сламката от окото на брата си.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.