XXIII седмица обикн. време – петък – год. I – 23о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXIII седмица – петък

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от послание на Свети Павел Апостол до Тимотей                         1, 1-2.12-14

Павел, апостол Исус Христов по повеление на Бога, нашия Спасител и на Господа Исуса Христа, нашата надежда, до Тимотей, истинско по вяра чедо: благодат, милост, мир от Бога, нашия Отец, и от Христа Исуса, нашия Господ.

Благодаря на Христа Исуса, нашия Господ, който ми даде сила, задето ме призна за верен, като отреди на служба мене, който по-рано бях хулител, гонител и оскърбител, но бидох помилван, защото, без да зная, вършех това в неверие; а с вяра и любов в Христа Исуса се преумножи благодатта на нашия Господ.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 15, 1-2а. и 5.7-8. 11 (О: срв 5а)

 

О Ти, Господи, си дял от моето наследие.

 

Пази ме, Боже, защото на Тебе се уповавам. Казах на Господа: „Ти си мой Господ, Господ е дял от моето наследие и моята чаша: Ти държиш моя жребий. О

 

Ще благославям Господа, който ме е вразумил; дори и нощем ме учи моята вътрешност. Винаги виждах пред себе си Господа, защото Той е от дясната ми страна, няма да се поклатя. О

 

Ти ще ми посочиш пътя на живота, пълна радост е в Твоето лице, блаженство е в Твоята десница на веки. О

 

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; осветли ни с истината. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              6,39-42

В онова време:

Исус каза на учениците Си тази притча: „Нима може слепец да води? Не ще ли паднат и двамата в яма? Няма ученик по-горен от учителя си; но всеки, след като се усъвършенствува, ще бъде като учителя си. А защо гледаш сламката в окото на брата си, пък гредата в твоето око не усещаш?

Или как можеш каза на брата си: „Остави, брате, да извадя сламката от окото ти, когато сам не виждаш гредата в твоето око? Лицемерецо, извади първом гредата от окото си, и тогава ще видиш, как да извадиш сламката от окото на брата си.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.