XXIII седмица обикн. време – вторник – год. II – 23о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXIII седмица – вторник

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до коринтяни                        6, 1-11

Братя, Смее ли някой от вас, кога има тъжба с другиго, да се съди пред нечестивците, а не пред светиите? Не знаете ли, че светиите ще съдят света? И ако светът бъде съден от вас, то вие недостойни ли сте да съдите най-малките работи? Не знаете ли, че Ангели ще съдиме? А колко повече житейски работи? Ако, прочее, имате съд за житейскь работи поставяйте за съдии унижените в Църквата.

За ваш срам казвам: „Тъй ли няма помежду ви ни един мъдър, който да може да отсъди между братята си? А брат с брата се съди, и то пред неверници! Твърде срамно за вас е вече това, че имате съдби помежду си; защо по-добре не си останете обидени? Защо по-добре не претърпите щета? Но вие сами обиждате и ощетявате и то братя.

Или не знаете, че неправедници няма да наследят царството Божие? Не се лъжете: нито блудници, ни идолослужители, ни прелюбо-дейци, нито малакийци, ни мъжеложници, нито крадци, ни коростолюбци, ни пияници, нито хулители, ни грабители няма да наследят царството Божие. И такива бяхте някои от вас; но се умихте, но се осветихте, но се оправдахте в името на нашия Господ Исус Христос и чрез Духа на нашия Бог.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 149, l-2.3-4.5-6a. и 9в (О: 4а)

 

О Господ благоволи към Своя народ.

 

Пейте на Господа песен нова; хвала Нему в събранието на светиите. Да се весели Израил за Своя Създател, и синовете на Сион да се радват за своя Цар. О

 

Да хвалят името Му с хора, с тимпан и гусли да Му пеят. Защото Господ благоволи към Своя народ, прослави смирените със спасение. О

 

Да тържествуват светиите в слава, да се радват в почивката си. Славословия към Бога да бъдат в устата им; тази чест е за всички Негови светии. О

 

О Алилуя. Аз ви избрах от света, за да идете и да принасяте плод, и плодът ви да пребъдва, казва Господ. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              6,12-19

През ония дни Исус възлезе на планината, за да се помоли, и прекара цяла нощ в молитва към Бога.

А когато настана ден, повика учениците Си и избра от тях дванайсет, които и нарече Апостоли: Симон, когото и нарече Петър, и брата му Андрей, Яков и Иван, Филип и Вартоломей, Матей и Тома, Яков Алфеев и Симон, наричан Зилот, Юда Яковов, и Юда Искариот, който и стана предател.

И като слезе заедно с тях, Той се спря на равно място: там бяха мнозина Негови ученици и голямо множество народ от цяла Юдея и Йерусалим и от приморските места Тирски и Сидонски, които бяха дошли да Го чуят и да се излекуват от болестите си; бяха дошли също и страдащи от нечисти духове и се изцеряваха.

И целият народ гледаше да се допре до Него, защото от Него излизаше сила и изцеряваше всички.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.