XXIII седмица обикн. време – вторник – год. I – 23о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXIII седмица – вторник

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от послание на Свети Павел Апостол до колосяните                          2, 6-15

Братя,

Както приехте Господа Исуса Христа, тъй ходете по Него, вкоренени и утвърдени в Него и укрепени във вярата, както сте научени, преуспявайки в нея с благодарност.

Гледайте, братя, да не ви увлече някой с философия и с празна измама според човешкото предание, според стихиите световни, а не според Христа, понеже в Него телесно обитава всичката пълнота на .Божеството, и вие сте пълни чрез Него, който е глава на всяко началство и власт; в Него сте и обрязани чрез неръкотворно обрязване, като съблякохте греховното тяло на плътта, чрез обрязването Христово, като се погребахте с Него в кръщението, в което и възкръснахте заедно с Него чрез вяра в силата на Бога, който Го възкреси от мъртвите.

И вас, които бяхте мъртви в греховете и в необрязването на плътта си, Той оживотвори заедно с Него, като ви прости всички грехове;

а това стана, като Христос заличи с учението съществувалото за нас ръкописание, което беше против нас и което Той взе от средата и го прикова на кръста; като отне силата от началства и власти. Той ги явно изложи на позор и на кръста възтържествува над тях.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 114, 1-2.8-9.10-11 (О: 9а)

 

О Благ е Господ към всички.

 

Ще Те превъзнасям. Боже мой, Царю, и ще благославям Твоето име от века. Всеки ден ще Те благославям, и ще възхвалям Твоето име от века до века. О

 

Щедър и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив. Благ е Господ към всички, и Неговите щедрости са върху всичките Му дела. О

 

Да Те славят, Господи, всички Твои дела, и да Те благославят Твоите светии. Да проповядват славата на Твоето царство, и да разказват за Твоето могъщество. О

 

О Алилуя. Аз ви избрах от света, за да идете и да принасяте плод, и плодът ви да пребъдва, казва Господ. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              6,12-19

През ония дни Исус възлезе на планината, за да се помоли, и прекара цяла нощ в молитва към Бога.

А когато настана ден, повика учениците Си и избра от тях дванайсет, които и нарече Апостоли: Симон, когото и нарече Петър, и брата му Андрей, Яков и Иван, Филип и Вартоломей, Матей и Тома, Яков Алфеев и Симон, наричан Зилот, Юда Яковов, и Юда Искариот, който и стана предател.

И като слезе заедно с тях, Той се спря на равно място: там бяха мнозина Негови ученици и голямо множество народ от цяла Юдея и Йерусалим и от приморските места Тирски и Сидонски, които бяха дошли да Го чуят и да се излекуват от болестите си; бяха дошли също и страдащи от нечисти духове и се изцеряваха.

И целият народ гледаше да се допре до Него, защото от Него излизаше сила и изцеряваше всички.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.