XXIII седмица обикновено време – неделя год. В – 23огВ

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXIII седмица – неделя

Година В

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на пророк Исаия                         35,4-7а

Кажете на боязливите духом: „Бъдете твърди, не се бойте; ето, вашият Бог иде с отмъщение, с отплата Божия: Бог ще дойде и ще ви спаси.“

Тогава ще се отворят очите на слепи, и ушите на глухи ще се отпушат; тогава хромият ще скочи като елен, и езикът на немия ще пее;

защото води ще бликнат в пустинята, и потоци – в степите.

И водният призрак ще се превърне в езеро, и жадната земя във водни извори.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 145, 7.8-9а. 9вс-10. (О: 2а)

 

О Хвали, душо моя, Господа.

 

Който вечно пази верност, върши съд над обидени, дава хляб на гладни. Господ отпуща затворници. O

 

Господ отваря очите на слепи, Господ изправя прегърбени, Господ обича праведни, Господ пази пришелците. О

 

Поддържа сираче и вдовица, а пътя на нечестивците проваля. Господ ще царува вечно. Твоят Бог, Сионе, е от рода в род. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието на Свети Яков Апостол                          1, 17-18. 21в-22. 27

Братя мои, дръжте вярата на Исуса Христа, нашия Господ на славата, без лицеприятие. Защото, ако в събранието ви влезе човек със златен пръстен, с бляскави дрехи, па влезе и сиромах с прости дрехи, и погледнете на облечения с бляскави дрехи и му кажете: „Ти седни тук добре“; а на сиромаха кажете: „Ти стой там, или седни тук, при подножието ми,“ то не направихте ли в себе си разлика между тях и не станахте ли съдии с лукави помисли?

Послушайте, възлюбени мои братя; нали сиромасите на света избра Бог да бъдат богати във вяра и наследници на царството, обещано от Него на ония, които Го обичат?

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Исус проповядваше Евангелието на царството, и изцеряваше всяка болест у народа. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              7,31-37

В онова време:

Исус излезе из пределите Тирски и Сидонски и отиде към Галилейско море през пределите на Десетоградие.

И доведоха при Него един глух и заеклив, и Го молеха да възложи на него ръка. Исус, като го отведе настрана от народа, сложи пръстите си в ушите му и, като плюна, докосна се до езика му; и като погледна към небето, въздъхна и му каза: „Ефета, сиреч, отвори се.“ И веднага се отвори слухът му, и се развързаха връзките на езика му, и заговори чисто.

И заповяда им никому да не кажат. Но колкото Той им забраняваше, толкова повече те разгласяваха.

И извънредно се чудеха и казваха: „Всичко хубаво върши; и глухите прави да чуват, и немите да говорят.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.