XXIII седмица обикновено време – неделя год. А – 23огА

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXIII седмица – неделя

Година А

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на пророк Иезекиил                         33, 7-9

Тъй казва Господ:

„И тебе, сине човешки. Аз поставих страж над дома Израилев; ти ще слушаш из Моите уста слава и ще ги вразумяваш от Мене. Когато кажа на беззаконника: „Беззаконнико, бездруго ще умреш“, а ти не кажеш нищо, за да предпазиш баззаконника от пътя му, този базза-конник ще умре за своя грях, но кръвта му ще искам от ръката ти. Ако пък си предпазил беззаконника от пътя му, за да се отвърне от него, но той не се е отвърнал от пътя си, той ще умре за своя грях, а ти ще спасиш душата си.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 94, 1-2. 6-7.89-9 (О: 8)

 

О О, да бяхте днес послушали Неговия глас: „Не ожесточавайте сърцата си.“

 

Дойдете да запеем на Господа; и да възкликнем към Бога, нашетоспасение. Да застанем пред лицето му със славословие, с песни да възкликнем към Него. O

 

Дойдете да се поклоним и да припаднем, да преклоним колена пред лицето на Господа, нашия Творец, защото Той е Бог наш, и ние сме народ от Неговото паство и овци под Негови ръце. О

 

О, да бяхте днес послушали Неговия глас: „Не ожесточавайте сърцата си“, както в Мерива, като в деня на Изкушението в пустинята, дето Ме изкушаваха вашите бащи, изпитваха Ме и видяха Моето дело.“ О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до римляни                        13,8-10

Братя,

Не дължете никому нищо освен взаимна любов; който обича дру­гите, той е изпълнил закона; защото заповедите: „Не прелюбодей-ствувай, не убивай, не кради, не лъжесвидетелствувай, не пожелавай чуждото“ и всяка друга заповед се съдържат в тези думи: „Обичай ближния си като себе си.“ Любовта не прави на ближния зло. Следо­вателно изпълнение на закона е любовта.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Бог примири света със Себе си чрез Христа, и вложи в нас словото на примирението. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              18,15-20

В онова време: Исус каза на учениците Си:

„Ако съгреши против тебе брат ти, иди и го изобличи насаме; ако те послуша, спечелил си брата си; ако не послуша, вземи със себе си още един или двама, та с устатата на двама или трима свидетели да се потвърди всяка дума; ако ли пък не послуша тях, обади на Църквата;

но, ако и Църквата не послуша, нека ти бъде като езичник и митар.

Истина ви казвам, каквото свържете на земята, ще бъде свързано на небето; и каквото развържете на земята, ще бъде развързано на небето.

Пак ви казвам, че, ако двама от вас се съгласят на земята да по-просят нещо, каквото и да било, ще им бъде дадено от Моя Отец Небесен; защото, дето са двама или трима събрани в Мое име, там съм Аз посред тях.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.