XXIII седмица обикновено време – неделя год. С – 23огС

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXII седмица – неделя

Година С

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Премъдрост                           9,13-19

Кой човек може да познае Божиите намерения? Или кой може разбра, какво е угодно на Господа? Не твърди са помислите на смъртните. Погрешни са нашите помисли: защото тленното тяло тежнее на душата, и тая земна хижа притиска многогрижния ум.

Ние едвам можем да постигнем и това, що е на земята, и с мъка разбираме това, що е наръки, а какво е на небесата – кой е изследвал? А волята Ти кой би познал, ако не беше дарувал премъдрост и не беше пратил отгоре Твоя свет Дух? И тъй, пътищата на земните жители се оправиха, и людете се научиха на това, що е на Тебе угодно, и се спасиха чрез премъдростта.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 89,3-4. 5-6. 12-13.14 и 17(О: 1)

 

О Господи, Ти си нам прибежище от рода в род.

 

Ти връщаш човека в тлението и казваш: „Върнете се, синове човешки!“ Защото пред Твоите очи хиляда години са като вчерашния ден, който е преминал и като една стража през нощта. O

 

Те са като сън, като трева, която сутрин пониква: сутрин цъфти и се зеленее, а вечер пламва и изсъхва. О

 

Научи ни тъй да броим дните си, че да придобием мъдро сърце. Обърни се, Господи! Докога? О

 

Насити ни рано с Твоята милост, и ние ще се радваме и веселим през всичките си дни. И да бъде благословението на Господа, нашия Бог върху нас, и спомагай ни в делото на ръцете ни, в делото на ръцете ни спомагай. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от Посланието на Свети Павел Апостол до Филемон                          9в-10 12-17

Възлюбени,

Аз, старецът Павел, а сега и окованик Исус Христов, моля те за моето чедо Онисим, когото родих в оковите си, и ти го пращам назад. А ти го приеми като мое сърце. Аз исках да го задържа при себе си, за да ми служи вместо тебе в оковите за Благовестието, ала без твое съгласие не исках нищо да извърша, за да бъде твоята добрина не като принуждение, а доброволна. Защото, може би, той заради това се отлъчи за малко време от тебе, за да го приемеш за винаги, не вече като роб, а по-горе от роб, като брат възлюбен, твърде много за мене, а още повече за тебе – и по плът и в Господа. И тъй, ако ме имаш за съучастник, приеми го като мене.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Осияй Твоя раб със светлината на лицето Си, и ме научи на Твоите устави. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              14,25-33

В онова време:

Множество народ вървеше с Исуса и Той се обърна и им рече:

„Ако някой дохожда при Мене, и не намрази баща си и майка си, жена си и децата си, братята и сестрите си, та дори и самия си живот, той не може да бъде Мой ученик.

И който не носи кръста си, а върви след Мене, не може да бъде Мой ученик.

Защото кой от вас, като иска да съгради кула, не ще седне първом да пресметне разноските, дали има, каквото е нужно за доизкарването й, та, като тури основите и не може да я доизкара, да ни би някак да почнат да му се смеят всички, които гледат, и да казват: „Тоя човек почна да строи, и не можа да доизкара?“

Или кой цар, отивайки на война срещу друг цар, не ще седне да се посъветва първом, дали може с десет хиляди да противостои на онзи, който иде срещу него с двайсет хиляди? Инак, докато онзи е още далеч, той ще проводи при него пратеници да моли за мир.

Тъй, прочее, всеки от вас, който се не отрече от всичко, що има, не може да бъде Мой ученик.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.