XXIII обикновена седмица литургия

XXIII СЕДМИЦА ПРЕЗ ГОДИНА

 

Входен Антифон                                         Пс. 118, 137. 124

Праведен си Ти, Господи, и справедливи са Твоите наредби. Постъпи с Твоя слуга по милосърдието си.

В неделя казва се Слава

 

Колекта

Боже, от Когото произхожда на нас изкуплението и осинове­нието, изслушай благосклонно чедата на Твоята любов и дай на вярващите в Христа истинска свобода и вечен живот. Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, който е Бог и с Тебе жи­вее и царува в единство със Светия Дух, през всички векове на вековете.


А Отче, който изслушваш тези, които се съгласуват заедно да изпросят нещо от тебе в името на твоя Син, дай ни ново сърце и нов дух, за да станем чувствителни към съдбата на всеки един брат според заповедта на любовта, която е обобщение на целия закон. Чрез нашия Господ Исус Христос…

В Отче, който избираш малките и бедните, за да ги направиш богати във вярата и наследници на твоето царство, .йомогни ни да можем да отправим думи на насърчение към всички заблудени, за да им развържат езиците и това толкова болно човечество, неспособно дори да се моли, да възпее с нас твоите чудеса. Чрез нашия Господ Исус Христос…

С Боже, ти знаеш колко трудно си представяме земните неща и с колко по-голям труд можем да открием небесните; дай ни мъдростта на твоя Дух, та като истински ученици да носи кръста си всеки ден след Христа, твоя Син. Той е Бог и с теб живее и царува в единство със Светия Дух през всички векове н д вековете.


Над даровете

Боже, източник на истинското благочестие и мир, стори, мо­лим Ти се, да почетем с този Дар по подходящ начин Твоето величие и да се присъединяваме с чувствата си постоянно към светитие Тайни. Чрез Христa нашия Господ.

 

Причастен Антифон                                              Пс. 41, 2-3

Както елен жадува за водни потоци, така душата ми, Боже, копнее за Тебе. Душата ми жадува за силния и живия Бог.

или                                                                              Ив 8,12

„Аз съм светлината на света,“ казва Господ. Който ме последва, той няма да ходи в мрак, а ще има светлината на живота.“


А Ив 8,12

„Ако сгреши брат ти, иди го изобличи насаме; ако те послуша, спечелил си брата си“.

В Мк 7,37

Всичко хубаво прави: и глухи прави да чуват и немите да говорят.

С Лк 14,27

„Който не носи кръста си и не ме следва, не може да бъде мой ученик“.


Следпричастна

Всемогъщи Боже, който поддържаш Твоите верни със слово­то си и с Хляба на живота, стори чрез тези изобилни дарове на Твоя възлюбен Син да участваме в Неговия живот. Който е Бог и с Тебе живее и царува през всички векове на вековете.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.