XXII седмица обикн. време – четвъртък – год. I – 22о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXII седмица – четвъртък

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от послание на Свети Павел Апостол до колосяните                          1,9-14

Братя:

От деня, в който чухме за вас, не преставаме да се молим за вас и да просим, вие да имате пълно познание на волята Му във всяка премъдрост и духовно разбиране, та да постъпвате достойно за Бога, като Му бъдете угодни във всичко, като принасяте плод във всяко добро дело и растете в познаването Бога, като се укрепявате във всякаква сила чрез Неговата славна мощ за всяко търпение и великодушие с радост, като благодарите на Бога и Отца, който ни направи способни да участвуваме в наследството на светиите в светлината, който ни избави от властта на тъмнината и ни премести в царството на възлюбения Си Син, в когото имахме изкупление чрез кръвта му и прошка за греховете.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 97, 2-Зав. Зсд-4. 5-6 (О: 2а)

 

О Господ яви своето спасение.

 

Господ яви своето спасение пред очите на народите откри Своята правда. Спомни Си Той Своята милост и верността Си към Израилевия дом. О

 

Всички краища земни видяха спасението на нашия Бог. Възклицавайте на Господа, цяла земйо, тържествувайте, веселете се и пейте. О

 

Пейте на Господа с гусли, с гусли и с глас псаломски; При звука на тръби и рог, тържествувайте пред Царя Господа. О

 

О Алилуя. Дойдете след Мене, казва Господ, и Аз ще ви направя ловци на човеци. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              5,1-11

В онова време:

Когато народът се притискаше към Исуса, за да слуша словото Божие, и Той стоеше при Генесаретското езеро. И видя два кораба, които стояха край езерото; а рибарите, излезли от тях, правеха мрежите. Като влезе в един от корабите, който беше на Симон, помоли го да отплува малко от брега и, като седна, от кораба поучаваше народа.

А когато престана да говори, рече на Симон: „Отплувай към дълбокото и хвърлете мрежите си за ловитба.“

Симон Му отговори и рече: „Наставниче, цяла нощ се мъчехме и нищо не уловихме; но по Твоята дума ще хвърля мрежата.“

Това като сториха, те уловиха голямо множество риба, та мрежата им се раздираше. И кимнаха на другарите, които се намираха на друг кораб, да им дойдат на помощ; и дойдоха, и тъй напълниха двата кораба, че щяха да потънат.

Като видя това, Симон Петър падна пред коленете Исусови и рече:

„Иди си от мене, Господи, понеже аз съм грешен човек.

Защото ужас обзе него и всички, които бяха с него, от тоя ловитба на риби, хванати от тях; тъй също и Яков и Иван, синове Зеведееви, които бяха другари на Симон.

И рече Исус на Симон: „Не бой се; от сега ще ловиш човеци.“

И като изтеглиха корабите на брега, оставиха всичко и тръгнаха след Него.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.