XXII седмица обикн. време – събота – год. II – 22о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXII седмица – събота

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до коринтяните                          4,9-15

Братя, Това приспособих към себе си и Аполос зарад вас, за да се научите от нас да не мъдрувате повече от онова, що е писано, и да се не гордеете един пред други за някого си. Защото кой те отличава от другите? Какво имаш, което да не си получил? Преситени сте вече, обогатихте се вече и се възцарихте без нас; о, да бяхте се възцарили, та и ние да царуваме с вас!

Защото мисля, че нас, апостолите, Бог постави най-последни, като осъдени на смърт; поне станахме зрелище на света – на Ангели и човеци. Ние сме безумни заради Христа, а вие сте мъдри в Христа;

ние сме немощни, а вие сте силни; вие сте славни, а ние безчестни. Дори до тоя час и гладуваме, и жадуваме, и ходим голи, и ни бият по лице, и се скитаме, и се трудим, работейки с ръцете си; злословени, благославяме; гонени, търпим; хулени, молим се; станахме като измет на света, измет за всички досега.

Не за да ви посрамя, пиша това, а ви поучавам като мои възлюбени чеда. Защото, ако имате и десетки хиляди наставници в Христа, много бащи нямате, понеже аз ви родих в Исуса Христа чрез Евангелието.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 144, 17-18. 19-20. 21(0: 18а)

 

О Близо е Господ към всички, които Го призовават.

 

Праведен е Господ във всичките си пътища, и благ във всичките си дела. Близо е Господ към всички, които Го призовават, към всички, които Го в истина призовават. О

 

Той изпълня желанията на онези, които Му се боят; чува техните вопли и ги спасява. Господ пази всички, които Го обичат, а всички нечестиви ще изтреби. О

 

Устата ми ще изрекат хвала на Господа, и нека всяка плът благославя Неговото свето име, от века до века. О

 

О Алилуя. Аз съм пътят, истината и животът, казва Господ; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              6,1-5

Случи се, когато една събота Исус минаваше през посевите, учениците Му късаха класове, и като ги стриваха с ръце, ядеха.

А някои от фарисеите им рекоха: „Защо вършите това, което не бива да вършите в събота?“

Исус им отговори: „Нима се сте чели, що стори Давид, когато огладня сам и ония, които бяха с Него? Как влезе в Божия дом, взе хлябовете на предложението, що не биваше да яде никой, освен самите свещеници, и яде и даде на ония, които бяха с Него?“

И им рече: „Син Човечески е господар и на съботата.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.