XXII седмица обикн. време – понеделник – год. I – 22о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXII седмица – понеделник

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до солуняните                          4, 13-17

Братя:

Не искам вие да не знаете, за починалите, за да не скърбите, както и другите, които нямат надежда. Защото, ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, то и починалите в Исуса Бог ще приведе с Него.

Прочее, това ви казваме чрез слово Господне, че ние живите, които останем до пришествието Господне, няма да изпреварим починалите, защото сам Господ с повеление, при глас на Архангел и при тръба Божия, ще слезе от небето, и мъртвите в Христа ще възкръснат първом;

после ние, останалите живи, заедно с тях ще бъдем грабнати на облаци, за да срещнем Господа във въздуха, и така завинаги с Господа ще бъдем.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 95, 1 и 3. 4-5. 11-12-13. (О: 13ав)

 

О Господ иде да съди земята.

 

Възпейте на Господа песен нова, възпейте на Господа, цяла земйо. Разгласяйте между народите славата Му, по всички племена – чудесата Му. О

 

Защото велик е Господ и достохвален, по-страшен е Той от всички богове. Защото всички богове на народите са идоли, а Господ небесата сътвори. О

 

Да се веселят небесата и да тържествува земята; да шуми морето и онова, що го изпълня; Нека се радва полето и всичко, що е в него. О

 

И да ликуват всички дъбравни дървета пред лицето на Господа, защото иде, защото Той иде да съди земята. Той ще съди вселената по правда, и народите по Своята истина О

 

О Алилуя. Дух Господен е върху Мене, Той Ме прати да благовестия на бедните. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              4 16-30

В онова време:

Исус дойде в Назарет, дето бе възпитан, и по обичая си, влезе един съботен ден в синагогата, и стана да чете. Подадоха Му книгата на пророк Исаия.

Той, като разгъна книгата, намери мястото, дето бе писано: „Дух Господен е върху Мене; затова Ме помаза да благовестя на бедните, прати да лекувам ония, които имат сърца съкрушени, да проповядвам на пленените освобождение, на слепите прогледване, да пусна на свобода измъчените, да проповядвам благоприятната Госпдня година.“ И като сгъна книгата и я даде на слугата, седна: и очите на всички в синагогата бяха насочени в Него.

И почна да им говори: „Днес се изпълни това писание, което чухте.“

И всички Му засвидетелствуваха, и се чудеха на благодатните Му думи, които излизаха от устата Му, и казваха: „Не е ли този Йосифовият Син?“

Той им рече: „Навярно ще Ми кажете поговорката: „Лекарю, изцери се сам; направи и тук, в Твоето отечество, онова което чухме, че е станало в Капернаум.“

И рече: „Истина ви казвам: „Никой пророк не е приет в отечеството си. Наистина ви казвам: Много вдовици имаше в Израиля в дните на Илия, когато беше затворено небето три години и шест месеца, тъй че настана голям глад по цяла земя; и нито при една от тях не бе пратен Илия, а само при вдовицата в Сидонска Сарепта; тъй също много прокажени имаше в Израиля при пророк Елисей, и нито един от тях не се очисти, освен сириецът Нааман.“

Като чуха това, всички в синаготата се изпълниха с ярост; и станаха, та Го изкараха вън от града и заведоха на връх рътлината, на която бе построен градът им, за да Го блъснат надолу.

Но Той премина посред тях и си отиде.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.