XXII седмица обикн. време – петък – год. II – 22о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXII седмица – петък

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене първото послание на Свети Павел Апостол до коринтяните                          4,1-5

Братя,

И тъй, нека всеки човек ни счита за служители Христови и разпо-редници на тайните Божии; а това, що нататък се иска от разпоредни-ците, то е – всеки от тях да се окаже верен. Малко ми струва да бъда съден от вас или от човешки съд; но и аз сам себе си не съдя. Защото в нищо виновен се се съзнавам, ала с това не се оправдавам: съдия ми е Господ. Прочее, за нищо не съдете преди време, докле не дойде Господ, който ще изнесе на виделина тайните на мрака и ще извади на яве намеренията на сърцата, и тогава похвалата ще бъде всекиму, от Бога.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 36, 3-4. 5-6. 27-28. 39-40 (039а)

 

О От Господа е спасението на праведниците.

 

Уповавай се на Господа и върши добро, живеей на земята и пази истината. Утешавай се с Господа, и Той ще изпълни желанието на сърцето ти. О

 

Предай пътя си на Господа и на Него се надявай, и Той ще извърши; И Той ще изведе като светлина твоята правда, и твоята справедливост – като планина. О

 

Избягвай злото и върши добро, и ще живееш вечно; Защото Господ обича правдата и не оставя Своите светии. О

 

От Господа е спасението на праведниците, Той е тяхна защита в скръбно време. И ще им помогне Господ и ще ги избави; ще ги избави от нечестивците и ще ги спаси, защото на Него се уповават. О

 

О Алилуя. Аз съм светлината на света, казва Господ; който Ме последва, ще има светлината на живота. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              5,33-39

В онова време: Фарисеите и книжниците казаха на Исуса:

„Защо учениците Иванови постят често и молитви правят, както и фарисейските, а Твоите ядат и пият?

Той им рече: „Нима можете накара сватбарите да постят, когато с тях е младоженецът? Но ще дойдат дни, когато ще им отнемат младоженеца, и тогава, през ония дни, ще постят.“

При това им каза притча: „Никой не пришива на вехта дреха кръпка от нова дреха; инак, и новата ще раздере и на старата не ще прилича кръпка от новата.

И никой не налива ново вино във вехти мехове; инак, новото вино ще спука меховете, и само ще изтече, и меховете ще се изхабят; но ново вино трябва да се налива в нови мехове; тогава ще се запази и едното и другото. И никой откак пие старо вино, не ще поиска веднага ново, понеже казва: „Старото е по-добро.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.