XXII седмица обикн. време – вторник – год. II – 22о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXII седмица – вторник

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до коринтяните                          2,10в-16

Братя:

Духът прониква във всичко, дори и в дълбините Божи. Понеже кой човек знае, какво има у човека, освен човешки дух, който живее в него? Тъй и Божието никой не знае, освен Божият Дух. Ала ние приехме не духа на тоя свят, а Духа, който иде от Бога, за да знаем това, що ни е дарувано от Бога; това и проповядваме не с думи, научени от човешка мъдрост, а с думи, научени от Светия Дух, като сравняваме духовното с духовно.

Но душевният човек не възприема онова, що е от Божия Дух; за него това е безумство; и не може да го разбере, защото то се изследва духовно. Духовният пък изследва всичко, а него никой не изследва. Защото, кой е познал ума Господен, та да го обясни? А ние имаме ум Христов.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 114, 8-9. 10-11. 12-13ав. 13сд-14 (О: 17а)

 

О Праведен е Господ във всичките си пътища.

 

Щедър и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив. Благ е Господ към всички, и Неговите щедрости са върху всичките Му дела. О

 

Да Те славят, Господи, всички Твои дела, и да Те благославят всички . Твои Светии. Да проповядват славата на Твоето царство, и да разказват за Твоето могъщество. О

 

За да знаят синовете човешки за Твоето могъщество, и за славното величие на Твоето царство. Твоето царство е царство на всички векове, и Твоето владичество във всички родове. О

 

Верен е Господ във всичките си слова, и свет във всичките си дела. Господ поддържа всички падащи и изправя всички свалени. О

 

О Алилуя. Велик Пророк се издигна между нас, и Бог посети Своя народ. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              4, 31-37

В онова време:

Исус слезе в Капернаум, Галилейски град, и го поучаваше съботни дни. И бяха смаяни от учението Му, понеже словото Му беше с власт.

В синагогата се намираше един човек, който имаше нечист дух бесовски, и той завика с висок глас: „О, какво имаш Ти с нас, Исусе Назареецо? Дошъл си да ни погубиш ли? Зная Те, кой си Ти, Светият Божи.“

Исус му запрети и рече: „Млъкни и излез из него.“ И бесът, като го повали сред синагогата, излезе из него, без да му повреди ни най-малко.

И ужас обвзе всички, и разсъждаваха помежду си и казваха: „Какво значи това, дето Той с власт и сила заповядва на нечистите духове, и те излизат?“

И се разнесе слух за Него по всички околни места.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.