XXII седмица обикновено време – неделя год. В – 22огВ

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXII седмица – неделя

Година В

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Второзаконие                         4, 1-2. 6-8

И тъй, Израиле, слушай наредбите и законите, които Аз днес ви уча да изпълнявате, и да бъдете живи и да отидете и наследите, онази земя, която Господ, Бог на вашите Отци, ви дава. Не прибавяйте към това, което ви заповядвам, и не отбавяйте от него; пазете заповедите на Господа, вашия Бог, които Аз ви заповядвам.

Защото в това е вашата мъдрост и вашият разум пред очите на народите, които, като чуят за всички тези наредби, ще кажат: „Само този велик народ е мъдър и разумен народ.“ Защото има ли някой ве­лик народ, към който боговете му да бъдат тъй близки, както е близък към нас Господ, Бог наш, когато и да Го призовем? И има ли някой велик народ и такива справедливи наредби и закони, както целият този закон, който ви предлагам днес?

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 14, 2-Зав. Зсд-4ав. 5(О: 1a)

 

О Господи, кой ще обитава на Твоята света планина?

 

Онзи, който ходи непорочно, върши правда; и в сърце си говори истина, който не клевети с езика си. O

 

Не прави зло на приятеля си, и не понася хули за ближния си. Онзи, в чийто очи е презрян отхвърленият, но който слави онези, които се боят от Господа. О

 

Който не дава парите си с лихва и не приема дарове против невинния. Който постъпва тъй, няма да се поклати навеки. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието на Свети Яков Апостол                          1, 17-18. 21в-22. 27

Възлюбени мои братя:

Всяко добро деяние и всеки съвършен дар иде отгоре, слизайки от Отца на светлините, у когото няма изменение, нито сянка от промяна. Той ни роди по Своя воля чрез словото на истината, за да бъдем като зачатък на създанията Му. С кротост приемайте насаденото слово, което може да спаси душите ви. Бъдете изпълнители на словото, не само слушатели, мамещи сами себе си.

Чисто и непорочно благочестие пред Бога и Отца е това: да прегледваш сираци и вдовици и техните скърби и да се пазиш неосквернен от света.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Когато пожела. Той ни роди чрез словото на истината, за да имаме някакво първенство между създанията Му. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              7, 1-8а. 14-15. 21-23

В онова време:

Събираха се при Исуса фарисеите и някои от книжниците, дошли от Йерусалим, и като видяха, че някои от учениците Му ядеха хляб с нечисти, сиреч, неумити ръце, укориха ги. Защото фарисеите и всички юдеи, придържайки се о преданието на старците, не ядат, докле си не умият ръцете до лактите. И като си дойдат от тържищата, не ядат, докле се не умият. Има и много друго, което са приели да пазят:

измиване чаши, шулци, котли и пейки.

След това фарисеите и книжниците Го запитаха: „Защо учениците Ти не постъпват по преданието на старците, а с неумити ръце ядат хляб?“

Той им отговори и рече: „Добре е пророкувал Исаия за вас, лицемерите, както е писано: „Тоя народ Ме почита с устните си, а сърцето му стои далеч от Мене. Ала напразно Ме почита, проповядвайки учения, заповеди човешки.“ Защото вие, като оставихте Божията заповед, държите се о преданието човеческо.“

И като повика целия народ, думаше им: „Слушайте Ме всички и разберете: Нищо, което влиза в човека отвън, не може го оскверни; но което излиза от него то осквернява човека. Защото отвътре, от сърцето човешко излизат зли помисли, прелюбодеяния, блудства, и убийства, кражби, користолюбие, лукавства, коварство, разпътство, лукаво око, богохулство, гордост, безумство. Всичко това зло отвътре излиза, и осквернява човека.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.