XXII седмица обикновено време – неделя год. А – 22огА

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXII седмица – неделя

Година А

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на пророк Иеремия                  20, 7-9

Ти, Господи, ме увличаше, и аз съм увлечен; Ти си по-силен от мене и надви, и аз всеки ден съм за присмех, всеки се гаври с мене. За­щото, щом заговоря – викам за насилие, викам за разорение, понеже словото Господне стана за мене безчестие и всекидневен присмех.

И си спомних: „Няма да напомням за него, нито ще говоря вече в негово име; но в сърце ми беше сякаш разпален въглен, заключен в костите ми, и аз се измъчих да го задържам и – не можах.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 62, 2.3-4. 5-6. 8-9 (О: 2в)

 

О За Тебе жадува душата ми, Господи, Боже мой,

 

Боже, Ти си Бог мой, Тебе търся от ранни зори; за Тебе жадува душата ми, за Тебе чезне плътта ми. O

 

В земя пуста, изсъхнала и безводна, както Те видях в светилището: за да видя Твоята сила и Твоята слава. Защото Твоята милост е по-добра от живота, устата ми ще Те възхва­ляват. О

 

Тъй ще Те благославям в живота си, в Твое име ще дигна ръцете си. Като с тлъстина и с дървено масло се насища душата ми, и с радостен глас Те възхвалят устата ми. О

 

Защото Ти си моя помощ, и под сянката на Твоите криле ще се зарад­вам. Към Тебе се привърза душата ми. Твоята десница ме поддържа. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до римляни                          12, 1-2

Заради милосърдието Божие ви моля, братя, да представите те­лата си в жертва жива, света и благоугодна Богу, и това ще ви бъде вашето духовно богослужение, и недейте се съобрзява с тоя век, а се преобразявайте чрез обновения ваш ум, та да познавате от опит, коя е благата, угодна и съвършена воля Божия.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Отец на нашия Господ Исус Христос да просвети очите на сърцето ни, за да познаем, каква е надеждата на нашето призвание. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              16, 21-27

В онова време:

Исус започна да открива на учениците Си, че Той трябва да отиде в Йерусалим и много да пострада от старейте, първосвещениците и книжниците, и да бъде убит, и на третия ден да възкръсне.

Тогава Петър, като Го взе настрана, захвана да Му възразява:

„Милостив Бог към Тебе, Господи! Това няма да стане с Тебе.“

А Той се обърна и рече на Петър: „Махни се от Мене, сатана! Ти ми си съблазън! Защото мислиш не за това, що е Божие, а за онова, що е човешко.“

Тогава Исус рече на учениците Си: „Ако някой иска да върви след Мене, нека се отрече от себе си, а вземе кръста си и Ме последва; за­щото, който иска да спаси душата си, ще я погуби; а който изгуби душата си заради Мене, ще я намери; защото каква полза за човека, ако придобие цял свят, а повреди душата си? Или какъв откуп ще даде човек за душата си?

Защото ще дойде Син човечески в славата на Отца Си със Своите Ангели, и тогава ще въздаде всекиму според делата му.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.