XXII седмица обикновено време – неделя год. С – 22огС

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXII седмица – неделя

Година С

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на Исуса, Син Сирахов                           3, 19-21. 30-31

Синко, карай работите си с кротост, и ще бъдеш обичан от човек богоугоден. Колкото си велик, толкова се смирявай, и ще намериш благодат у Господа, защото голямо е могъществото на Господа, и Той от смирените се прославя.

Изпитните се служат за лекарство на горделивия, защото лоша билка се е вкоренила в него и той не ще разбере. Сърцето на разумния ще обмисли притчата, и ухо внимателно е желание на мъдрия.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 67, 4-5ас. 6-7а.в. 10-11 (О: Срв 11в)

 

О Ти приготвяш по Твоята благост потребното за бедния, Боже.

 

А праведниците да се развеселят пред Бога, да се зарадват и да възтържествуват в радост. Пейте на Бога, пейте на Неговото свето име; името Му е Господ. O

 

Баща на сираци и съдия на вдовици е Бог в светото си жилище. Бог въвежда в дом самотните, освобождава от окови затворниците. О

 

Изобилен дъжд изливаше Ти, Боже, върху Твоето наследство, когато то изнемощаваше, и Ти го подкрепяше. Твоят народ обитаваше там по Твоята благост, Боже, Ти приготвяше потребното за бедни. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от Посланието до евреите                          18-19.22. 24а

Братя:

Вие не сте пристъпили към осезаема планина, и пламнал огън, и облак, и мрак, и буря, и тръбен звук, и говорещи глас, слушателите на който молеха да им се не говори вече.

Вие обаче пристъпихте към планина Сион, и към града на живия Бог, небесния Йерусалим, и към десетки хиляди Ангели, към тържествения събор и църквата на първородните, които са написани на небесата, и към Бога, Съдия на всички, и към духовете на праведниците, които са достигнали съвършенство, и към Исуса Христа, Ходатая на новия завет.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Вземете Моето иго върху себе си, казва Господ, и се поучете от Мене, понеже съм кротък и смирен по сърце. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              14,1. 7-14

В онова време:

Един съботен ден Исус дойде в къщата на един от фарисейските началници да яде хляб, и ония, които бяха там Го, наблюдаваха.

А като забеляза, как поканените избираха първите места, каза им притча: „Кога те покани някой на сватба, не сядай на предно място, да не би някой между поканените от него да бъде по-почетен от тебе, и да не би тоя, който е поканил тебе и него, дойде и ти каже: Отстъпи това място; и тогава ще отидеш засрамен да заемеш последното място.

Но, като бъдеш поканен, иди и седни на последното място, та тоя, който те е поканил, като дойде, да ти каже: Друже, премести се по-горе; Тогава ще ти бъде чест пред насядалите с тебе; защото всеки, който превъзнася себе си, ще бъде унизен; а който се смирява, ще бъде въздигнат.“

А на този, който Го бе поканил, рече: „Кога даваш обяд или вече­ря, не кани приятелите си, нито братята си, нито роднините си, нито богати съседи, да не би да те поканят и те някога, и да получиш отплата. Но, кога даваш гощавка, кани бедни, маломощни, хроми, слепи, и ще бъдеш блажен, задето те не могат да ти се отплатят, понеже ще ти бъде отплатено, кога възкръснат праведните.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.