XXII обикновена седмица литургия

XXII СЕДМИЦА ПРЕЗ ГОДИНА

 

Входен Антифон                                     Пс. 85, 3. 5

 

Помилвай ме, Господи, защото към Тебе викам всеки ден. Защото Ти, Господи, си благ и милосърден и много милостив към всички, които Те призовават.

В неделя казва се Слава

 

Колекта

Боже на вселената, източник на всяко добро, вкорени в сър­цата ни любов към Твоето свето име и стори, да растем в ду­хов­ния живот, за да укрепиш доброто в нас, и укрепено да запазиш ревностно с бащинската си доброта. Чрез нашия Гос­под Исус Христос, Твоя Син, който е Бог и с Тебе живее и цару­ва в единство със Светия Дух, през всички векове на вековете.


А Обнови ни с твоя Дух на истината, Отче, за да не позволим ученици, повикани от твоето слово, да съумеем да различаваме, що е добро и на тебе приятно, да носим всеки ден кръста, подражавайки на Христа, нашата надежда. Той е Бог и с тебе живее и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете.

В Погледни, Господи, на християнския народ, събран във възпоминателния ден Пасхата, стори хвалата на нашите устни да отекне в дълбините на сърцето: твоето слово, засято в нас, да освети и обнови целия наш живот. Чрез нашия Господ Исус Христос…

С Боже, който зовеш бедните и грешниците на тържественото събрание на новия завет, стори твоята Църква да почита присъствието на Господа в смирените и страдащите, и всички да се признаем братя около твоята трапеза. Чрез нашия Господ Исус Христос…


Над даровете

Боже, светото Приношение винаги да ни изпросва Твоята бла­годат и чрез тайнствената си сила да ни усъвършенства. Чрез Христa нашия Господ.

 

Причастен Антифон                                                Пс. 30, 20

Колко много са у Тебе, Господи, благата, що пазиш за онези, които Ти се боят.

или                                                                               Мт 5,9 – 10

Блажени миротворците, защото те ще бьдат наречени синове Божии. Блажени преследването заради правда, защото тяхно е царството Божие.


А Мт 16,27

„Син човечески ще дойде в славата на Отца със своите Ангели и тогава ще въздаде всекиму според делата му.“

В Срв Мк 7,20 – 21

„Злото, което излиза от сърцето, то осквернява човека“, казва Господ.

С Лк 14,11

„Всеки, който се превъзнася, ще бъде унижен, а който смирява себе си, ще бьде въздигнат.“


Следпричастна

Хлябът на живота, знак на Твоята любов, с който ни подкрепи, да направлява към Тебе, молим Ти се, Боже наш Отче, нашите сърца и да ни подбужда да Ти служим в нашите братя. Чрез Христa нашия Господ.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.