XXI седмица обикн. време – четвъртък – год. I – 21о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXI седмица – четвъртък

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до солуняните                          3, 7-13

При всичката си скръб и нужда се утешаваме за вас, братя, с вашата вяра; защото ние сме живи сега, когато вие стоите в Господа. Каква благодарност, наистина, можем да въздадем на Бога за вас, за всичката радост, с която се радваме поради вас пред нашия Бог, като денем и нощем твърде усърдно се молим, за да видим лицето ви и да допълним недостига на вашата вяра!

А Сам Бог и Отец наш и Господ наш Исус Христос да насочи пътя ни към вас. Вам пък Господ да наспори и преумножи любовта един към друг и към всички, каквато имаме и ние към вас, за да ут­върди сърцата ви да бъдат непорочни в святост пред Бога и нашия Отец, при дохождането на нашия Господ Исус Христос с всичките Му .светии. Амин.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 89, 3-4. 12-13. 14 и 17 (О: 14)

 

О Насити ни, Господи, с Твоята милост, и ние ще се радваме.

 

Ти връщаш човека в тлението и казваш: „Върнете се, синове човешки!“ Защото пред Твоите очи хиляда години са като вчерашният ден, който е преминал, и като една стража през нощта. О

 

Научи ни тъй да броим дните си, че да придобием мъдро сърце. Обърни се, Господи, докога? Смили се над Твоите раби. О

 

Насити ни рано с Твоята милост, и ние ще се радваме и веселим през всичките си дни. Да бъда благословението на Господа, нашия Бог, върху нас, и спомагай ни в делото на ръцете ни, в делото на ръцете ни спомагай. О

 

О Алилуя. Бъдете будни и бъдете готови, защото не знаете в кой час ще дойде Син Човечески. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              24, 42-51

В онова време: Исус каза на учениците Си:

„Бъдете будни, защото не знаете в кой час ще дойде вашият Господар. Знайте и това, че ако стопанинът на къщата знаеше, в кой час ще дойде крадецът, сигурно щеше да бди и нямаше да остави да подкопаят къщата му. Затова и вие бъдете готови, защото Син човечески ще дойде в онзи час, в който най-малко мислите.

А кой е верният и благоразумен слуга, когото господарят му е поставил над слугите на къщата си, за да им раздава храна на време? Щастлив е онзи слуга, когото господарят му, когато дойде намери тъй да постъпва. Истина ви казвам, че той ще го постави над целия си имот.

Но ако слугата е лош и мисли в сърцето си: Господарят ми няма да дойде скоро, и започне да бие другарите си, да яде и да пие с пияниците, ще дойде господарят на този слуга в деня, в който не очаква, и в часа, който не знае, и ще го посече и ще му определи дяла на лицемерите; там ще има плач и скърцане на зъби.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.