XXI седмица обикн. време – сряда – год. II – 21о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXI седмица – сряда

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от второто послание на Свети Павел Апостол до солуняните                          3, 6-10. 16-18

Заповядваме ви също, братя, в името на нашия Господ Исус Хри­стос, да страните от всеки брат, който постъпва безчинно, а не по преданието, що е получил от нас. Сами знаете, как трябва да под­ражавате нам, защото ние не безчинствувахме при вас, нито у някого ядохме хляб даром, а работейки с труд и мъка денем и нощем, за да не отегчим някого от вас, и не затова, че нямахме власт, а за да ви да­дем себе си за пример, та да ни подражавате. Защото и когато бяхме между вас, наръчвахме ви това: който не иска да се труди, не бива и да яде.

А сам Господ на мира да ви дава мир винаги и всякак; Господ да бъде с всички вас.

Саморъчен поздрав от мене, Павел; това е белег във всяко посла­ние; Аз пиша тъй.

Благодатта на нашия Господ Исус Христос да бъда във всички вас. Амин.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 127, 1-2. 4-5. (О: срв la)

 

О Блажен всеки, който се бои от Господа.

 

Блажен всеки, който се бои от Господа, който ходи по неговите пъти­ща. Ти ще ядеш от труда на ръцете си, блазе ти, ще добруваш. О

 

Тъй ще бъде благословен онзи човек, който се бои от Господа! Господ да те благослови от Сион, за да видиш добруването на Йеру­салим. През всички дни на живота си. О

 

О Алилуя. Който спазва словото на Христа, в него наистина любовта към Бога е съвършена. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              23, 27-32

В онова време: Исус каза:

„Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето се оприличавате на варосани гробници, които отвън се виждат хубави, а вътре са пълни с мъртвешки кости и с всяка нечистота; тъй и вие отвън се показвате на човеците праведни, а извътре сте пълни с лицемерие и беззаконие.

Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето зидате гробници за пророците, украсявате паметниците на праведните и казвате:

„Да бяхме в дните на нашите бащи, не щяхме да станем техни съучастници в проливане кръвта на пророците!“ С това сами против себе си свидетелствувате, че сте синове на ония, които са избили пророците;

допълнете, прочее, и вие мярата на бащите си.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.