XXI седмица обикн. време – понеделник – год. I – 21о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXI седмица – понеделник

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до солуняните                          1, 1-5. 8в-10

Павел и Силван и Тимотей – до Солунската Църква в Бога Отца и в Господа Исуса Христа. Благодат вам и мир.

Винаги благодарим на Бога за всинца ви, като ви споменаваме в молитвите си и непрестанно помним делото на вашата вяра, труда на вашата любов и търпението на надеждата ви у нашия Господ Исус .Хростос пред Бога и нашия Отец.

Знаем, възлюбени братя, за вашето от Бога избиране, защото нашето благовестие беше към вас не само със слово, но и със сила и с Дух Свети, и с голяма увереност: сами знаете, какви бяхме за вас помежду ви.

Навред се пронесе славата на вашата вяра в бога, тъй че няма нужда ние нищо да казваме. Защото вярващите сами разгласят за нас, какво беше идването ни при вас, и как от идолите се обърнахте към Бога, за да служите на живия и истински Бог и да очаквате от небесата Неговия Син, когото Той възкреси от мъртвите, Исуса, който ни избави от идещия гняв.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 149, 1-2. 3-4. 5-6а и 9в (О: 4а)

 

О Господ благоволи към Своя народ.

 

Пейте на Господа песен нова; хвала на Него в събранието на светиите. Да се весели Израил за своя Създател, и синовете на Сион да се радват за своя Цар. О

 

Да хвалят името Му с хора, с тимпани и гусли да му пеят. Защото Господ благоволи към Своя народ, прославя смирените със спасение. О

 

Да тържествуват Светиите в слава, да се радват върху леглата си. Славословия към Бога да бъдат в устата им; Тази чест е за всички Негови светии. О

 

О Алилуя. Моите овци слушат гласа Ми, казва Господ, и Аз ги по­знавам, и те вървят подире ми. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              23, 13-22

В онова време: Исус каза:

„Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето затваряте царството небесно пред човеците; защото нито вие влизате, нито влизащи пускате да влязат.

Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето изпояждате домовете на вдовиците и лицемерно дълго се молите; затова ще получите по-голямо осъждане.

Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето обикалят море и суша, за да добиете един последовател; и когато сполучите това, правите го син на геената, дваж по-достоен от вас.

Горко вам, водачи слепи, които казвате: Ако някой се закълне в храма, не е нищо; но ако някой се закълне в златото на храма, задължава се. Безумни и слепи, кое, наистина, стои по-горе: златото или храма, който освещава златото? Също казвате: Ако някой се закълне в жертвеника, не е нищо; но ако някой се закълне в дара, който е върху него, задължава се. Слепи! Кое, наистина, стои по-горе: дарът ли, или жертвеникът, който освещава дара?

И тъй, който се закълне в жертвеника, кълне се в него и във всичко, що е върху него, и който се закълне в храма, кълне се в него и в Оня, който го обитава. И който се закълне в небето, кълне се в Божия престол и в Оня, който седи на него.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.