XXI седмица обикн. време – петък – год. II – 21о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXI седмица – петък

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до коринтяни                         1,17-25

Братя:

Христос не ме прати да кръщавам, а да благовестувам, и то не с мъдри думи, за да не се обезсили кръстът Христов, защото словото за кръста е безумство за ония, които гинат, а за нас, които се спасяваме, е сила Божия.

Защото писано е: „Ще погубя мъдростта на мъдреците и ще отхвърля разума на разумните“. Де е мъдрецът? Де е книжовникът? Де е разисквачът на тоя век? Не обезуми ли Бог мъдростта но тоя свят? Понеже светът със своята мъдрост не позна Бога в премъдростта Божия, Бог благоволи да спаси вярващите с безумството на проповедта. Защото юдеите искат личби, и елините търсят мъдрост, а ние проповядваме Христа разпнатия, който за юдеи е съблазън, а за елини безумство, пък за самите призвани, както юдеи, тъй и елини – Божия сила и Божия премъдрост, защото онова, що е безумно у Бога, е по-мъдро от човеците, и онова, що е немощно у Бога, е по-силно от човеците.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 32, 1-2. 4-5, Юав и 11 (О: 5в)

 

О С милост Господня е пълна земята.

 

Радвайте се, праведници, в Господа, на праведници подобава да славословят. Славете Господа с гусли, пейте Му десетострунен псалтир. О

 

Защото словото на Господа е право, и всичките Му дела са верни. Той обича правда и съд; с милост Господня е пълна земята. О

 

Господ разрушава кроежите на езичниците, унищожава заговорите на народите. А решението на Господа пребъдва вечно; мислите на сърцето Му пребъдват от род в род. О

 

О Алилуя. Бдете и се молете във всяко време, за да бъдете достойни да застанете пред Сина Човешки. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              25, 1-13

В онова време: Исус каза на учениците Си тази притча:

„Царството небесно ще се оприличи на десет девици, които взеха светилниците си и излязоха да посрешнат младоженеца и младоженката. Пет от тях бяха мъдри, а петте неразумни. Неразумните, като взеха светилниците си, не взеха със себе си масло; а мъдрите, заедно със светилниците си, взеха и масло в съдовете си; и понеже младоже-некът се бавеше, всички задремаха и заспаха.

А посред нощ се чу вик: „Ето, младоженецът иде, излезте да го посрещнете.“ Тогава всички тия девици станаха и приготвиха светилниците си; а неразумните рекоха на мъдрите: „Дайте ни от вашето масло, защото светилниците ни гаснат.“ Мъдрите пък отговориха и казаха: „Да не би някак да не стигне и нам и вам, по добре идете у продавачите и си купете.“

А когато те отидоха да купят, пристигна младоженецът, и готовите влязоха с него на сватбата, и врата се затвориха. После дохождат и другите девици и викат: „Господине, Господине, отвори ни!“ А той им отговори и рече: „Истина ви казвам, не ви познавам.“

И тъй, бъдете будни, защото не знаете ни деня, ни часа.”

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.