XXI седмица обикн. време – вторник – год. II – 21о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXI седмица – вторник

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от второто послание на Свети Павел Апостол до солуняните                          2, 1-За. 13-16

Молим вас, братя, за пришествието на нашия Господ Исус Христос и нашето събиране при него, да се не поколебаете тъй скоро в мислите си, нито да дохождате в ужас било чрез дух, било чрез слово, или чрез послание, като че ли от нас изпратено, какво уж настъпва вече Христовия ден. Никой да ви не прелъсти по никой начин.

Бог ви призова чрез нашето Благовестие, за да придобиете славата на нашия Господ Исус Христос. И тъй, братя, стойте и дръжте преданията, които научихте било чрез наше слово, било чрез наше послание. А Сам Господ наш Исус Христос, и Бог и Отец наш, който ни възлюби и чрез благодатта Си ни даде вечна утеха и блага надежда, за утеши сърцата ви и да ви утвърди във всяко слово и добро дело.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 95, 10. 11-12а. 12в.-13 (О: 13ав)

 

О Господ иде да съди земята.

 

Кажете на народите: „Господ царува!“ Затова е твърда вселената, няма да се поклати; Той ще съди народите по правда. О

 

Да се веселят небесата и да тържествува земята, да шуми морето и онова, що го изпълня; Нека се радва полето и всичко, що е в него. О

 

Да ликуват всички дъбравни дървета пред лицето на Господа, защото Той иде, защото Той иде да съди земята. Той ще съди вселената по правда и народите – по Своята истина. О

 

О Алилуя. Словото Божие е живо и действено, то различава помисли и намерения сърдечни. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              23, 23-26

В онова време: Исус каза:

„Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето давате десятък от гьозум, копър и кимион, а сте оставили най-важното в Закона:

правосъдие, милост и вяра; това трябваше да правите, и онова да не оставяте. Водачи слепи, които комарят прецеждате, а камилата поглъщате!

Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето чистите отвън чашата и блюдото, когато вътре те са пълни с грабеж и неправда. Слепи фарисеино, очисти първом извътре чашата и блюдото, за да станат чисти и от вън.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.