XXI седмица обикновено време – неделя год. С – 21огС

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXI седмица – неделя

Година С

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на Пророк Исаия                           66, 18-21

Тъй казва Господ:

„Аз зная деянията им и мислите им; и ето, ще дойда да събера всички народи и езици, и те ще дойдат и ще видят славата Ми. И ще сложа на тях белег и от спасените измежду тях ще пратя към народите:

във Тарсис, в Пула, и Лидия, към онези, които опъват лък, в Италия и Гърция, далечните острови, които не са слушали за Мене и не са видели славата Ми.

И те ще възвестят на народите Моята слава и ще представят всичките ви братя от всички народи в дар на Господа на коне и коледници на носилки, на мулета и на бързи камили, – на светата Му планина, в Йерусалим, казва Господ – също както синовете Израилеви принасят дар на дома Господен в чист съд. Измежду тях ще взима тъй също свещеници и левити, казва Господ.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 116, 1.2. (О: Мр 16, 15)

 

О Идете по цял свят и проповядвайте Евангелието.

 

Хвалете Господа, всички народи, прославяйте Го, всички племена. O

 

Защото Неговата милост към нас е велика, и истината Господня пребъдва вечно. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от Посланието до евреите                          12,5-7. 11-13

Братя:

Забравили сте увещанието, с което ви говоря като на синове: „Сине мой, не презирай наказанието от Господа и не отпадай духом, когато те изобличава. Защото Господ наказва, когото обича; бичува всеки син, когото приема.“

Ако търпите наказание. Бог постъпва с вас като със синове. Защото кой е тоя син, когото баща му не наказва?

Всяко наказание изпърво не се показва да е за радост, а за скръб;

но отпосле на огорчените чрез него то принася мирен плод на праведност. Затова укрепете отпадналите ръце и отслабналите колене и направете с нозете си прави пътеки, та, което е хромо, за не се отклони, а по-скоро да се изцери.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Аз съм пътят, истината и животът, казва Господ: никой не дохожда при Отца освен Мене. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              13, 22-30

В онова време:

Исус минаваше през градове и села, като поучаваше и отиваше към Йерусалим.

А някой Му рече: „Господи, малцина ли са, които се спасяват?“

Той им рече: „Подвизавайте се да влезете през тесните врата; защото, казвам ви, мнозина ще поискат да влязат, и не ще смогнат. След като стопанинът на къщата стане и затвори вратата, а вие, останали отвън, почнете да тропате на вратата и да викате: „Господи, Господи, отвори ни!“ И когато Той ви отвори и рече: „Не ви зная откъде сте,“ тогава ще почнете да казвате: „Ядохме и пихме пред Тебе, и по наши улици Ти поучаваше.“

И Той ще рече: „Казвам ви, не ви зная, откъде сте; махнете се от Мене всички, които вършите неправда.“ Там ще бъде плач и скърцане със зъби, кога видите Авраам, Исаак и Яков и всички пророци в царството Божие, а себе си изгонвани навън. И ще дойдат от изток и запад, и север и юг, и ще насядат на трапезата в царството Божие.

И ето, има последни, които ще бъдат първи, и има първи, които ще бъдат последни.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.