XX седмица обикн. време – четвъртък – год. II – 20о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XX седмица – четвъртък

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на Пророк Иезекиил                        36,23-28

В онези дни: Тъй казва Господ:

„Ще осветя великото Си име, обезславено от народите, сред които го обезславихте, и ще познаят народите, че Аз съм Господ, казва Господ Бог, когато покажа върху вас светостта си пред очите им.

Ще ви взема из народите, ще ви събера от всички страни и ще ви доведа във вашата земя. И ще ви поръса с чиста вода, – и вие ще се очистите от всички ваши скверности, и от всички ваши идоли ще ви очистя. Ще ви дам ново сърце и нов дух ще ви дам; ще взема из вашата кръв каменно сърце и ще ви дам сърце от плът. Ще вложа във вас Моя Дух и ще направя да ходите по Моите заповеди, да пазите и изпълнявате Моите наредби.

И ще живеете на земята, която дадох на отците ви, и ще бъдете народ Мой, и Аз ще бъда ваш Бог.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 50,12-13.14-15.18-19 (О: Иез 36,25)

 

О Ще ви поръся с чиста вода, и ще се очистите от всички ваши скверности.

 

Сърце чисто създай в мене. Боже, и несломим дух обнови в мене. Не ме отхвърляй от лицето Си, и Светия Твой Дух не отнемай от Мене. О

 

Върни ми радостта на Твоето спасение, и във великодушие ме утвърди. Беззаконните ще науча на Твоите пътища, и грешниците към Тебе ще се обърнат. О

 

Защото нито на жертви се радваш, и ако бих ти дал всесъжение, не би го приел. Моята жертва, Боже, е дух съкрушен; сърце съкрушено и смирено, Боже, не ще презреш. О

 

О Алилуя. Не ожесточавайте днес сърцата си, а чуйте гласа Господен. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              22,1-14

В онова време:

Като им отговори, Исус продължи да говори на първосвещениците и старейте народни с притчи, като казваше:

Царството небесно прилича на човек цар, който направи сватба на сина си. И разпрати слугите си да повикат поканените на сватбата, а те не искаха да дойдат.

Пак изпрати други слуги, като рече: „Кажете на поканените: Ето, приготвих моя обяд; юнците ми и каквото е угоено, са заклани, и всичко е готово: дойдете на сватбата.“ Но те пренебрегнаха: и отидоха кой на нива, кой по търговия; други пък хванаха слугите му и ги убиха.

Като чу за това царят, разгневи се, изпрати войските си, та погуби ония убийци и изгори града им.

Тогава каза на слугите си: „Сватбата е готова, ала поканените не бяха достойни. Затова идете по кръстовищата и, колкото души намерите, поканете ги на сватбата.“ И като излязоха тия слуги по пътищата, събраха всички, колкото намериха – и лоши, и добри; и напълни се сватбения дом с много сътрапезници.

Царят, като влезе да види насядалите, съгледа там един, който не бе облечен в сватбарска премяна, и каза му: „Приятелю, как влезе тук, като не си в сватбарска премяна?“ А той мълчеше. Тогава царят рече на слугите: „Вържете му ръцете и нозете, вземете и го хвърлете във външната тъмнина; там ще бъде плач и скърцане със зъби.“

Защото мнозина са звани, а малцина избрани.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.