XX седмица обикн. време – четвъртък – год. I – 20о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XX седмица – четвъртък

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Съдии                          11,29-39а

В онези дни:

Върху Иефтай беше Дух Господен и той премина Галаад и Манасий, премина Масифа Галаадска и оттам отиде при Амонитци, и даде оброк на Господа, като каза: „Ако предадеш амонитци в ръцете ми, то като се върна с мир от амонитци, каквото първо излезе насреща ми от вратата на дома ми, ще бъде за Господа, и аз ще го принеса всесъжение.“

И отиде Иефтай при амонитци, за да се срази с тях, и Господ ги предаде в ръцете му; и нанесе им твърде голямо поражение, от Ароер до Менит, в двадесет града, и до Авел-Карамим, и се смириха амонитци пред синовете Израилеви.

И върна се Иефтай в Масифа, в дома си, и ето, дъщеря му излезе насреща му с тимпани и хора; тя му беше едничка; той нямаше други деца. Щом я видя, разкъса дрехите си и каза: „Ах, дъще моя, ти ме съсипа; и ти си между онези, които нарушиха покоя ми! Аз отворих устата си пред Господа и не мога да се отрека.“

Тя му каза: „Татко, ти си отворил устата си пред Господа – прави с мене това, което са произнесли устата ти, щом като Господ е отмъстил чрез тебе на твоите врагове амонитци.“

И каза на баща си: „Направи само ето що: пусни ме за два месеца, аз ще отида, ще се възкача на планините и ще оплача моминството си с моите дружки.“

Той й каза: „Иди!“ И пусна я за два месеца.

Тя отиде с дружките си и оплаква моминството си в планините. След два месеца тя се върна при баща си, и той извърши над нея оброка си, що даде.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 39,5.7-8а.8в-9.10 (О: 8а и 9а)

 

О Ето, ида, Господи, за да изпълня Твоята воля.

 

Блажен човек, който възлага надеждата си на Господа, и се не обръща към горделивите и към онези, които се отбиват към лъжата. О

 

Жертва и принос Ти не пожела, продупчи ми ушите. Всесъжения и жертва за грях не поиска, тогава рекох: „Ето ида.“ . О

 

В книжния свитък е писано за мене: Желая да изпълня волята Ти, Боже, и Твоят закон е в сърцето ми.“ О

 

Възвестявах Твоята правда във великото събрание; не забранявах на устата си: Ти знаеш това, Господи. О

 

О Алилуя. Не ожесточавайте днес сърцата си, а чуйте гласа Господен. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              22,1-14

В онова време:

Като им отговори, Исус продължи да говори на първосвещениците и старейте народни с притчи, като казваше:

Царството небесно прилича на човек цар, който направи сватба на сина си. И разпрати слугите си да повикат поканените на сватбата, а те не искаха да дойдат.

Пак изпрати други слуги, като рече: „Кажете на поканените: Ето, приготвих моя обяд; юнците ми и каквото е угоено, са заклани, и всичко е готово: дойдете на сватбата.“ Но те пренебрегнаха: и отидоха кой на нива, кой по търговия; други пък хванаха слугите му и ги убиха.

Като чу за това царят, разгневи се, изпрати войските си, та погуби ония убийци и изгори града им.

Тогава каза на слугите си: „Сватбата е готова, ала поканените не бяха достойни. Затова идете по кръстовищата и, колкото души намерите, поканете ги на сватбата.“ И като излязоха тия слуги по пътищата, събраха всички, колкото намериха – и лоши, и добри; и напълни се сватбения дом с много сътрапезници.

Царят, като влезе да види насядалите, съгледа там един, който не бе облечен в сватбарска премяна, и каза му: „Приятелю, как влезе тук, като не си в сватбарска премяна?“ А той мълчеше. Тогава царят рече на слугите: „Вържете му ръцете и нозете, вземете и го хвърлете във външната тъмнина; там ще бъде плач и скърцане със зъби.“

Защото мнозина са звани, а малцина избрани.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.