XX седмица обикн. време – събота – год. II – 20о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XX седмица – събота

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на Пророк Иезекиил                        43,1-7а

В онези дни:

Ангел ме доведе при вратата, които гледат към изток, и ето, славата на Бога Израилев идеше от изток, и гласът Му беше като шум от много води, и земята светна от славата Му. Това видение беше същото, каквото аз видях по-преди, също такова, каквото видях, когато идвах да известя гибелта на града; тези видения бяха подобни на виденията, каквито видях при река Ховар. И аз паднах ничком.

И славата на Господа влезе в храма през вратата, обърнати към изток. И подигна ме духът и ме въведе във вътрешния двор, и ето, славата Господня бе изпълнила целия храм.

И аз чух някого си, който ми говореше от храма, а онзи мъж стоеше до мене, и каза ми: „Сине човешки, това е мястото на Моя престол и мястото на стъпките на Моите нозе, дето ще живея на веки сред Израилевите синове.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 84,9ав-10.11-12.13-14 (О: срв 1аб)

 

О Славата на Господа ще обитава в нашата земя.

 

Да послушам, какво ще каже Господ Бог, защото Той ще изрече мир на Своя народ и на Своите избрани. Тъй, Неговото спасение е близо до онези, които Му се боят, за да обитава слава в нашата земя. О

 

Милост и истина ще се срещнат, правда и мир ще се целунат; Истина ще изникне из земята, и правдата ще надникне от небесата. О

 

И Господ ще даде добро, и нашата земя ще даде своя плод. Правдата ще тръгне пред него, и ще тури на път стъпките си. О

 

О Алилуя. Един е вашият Отец, който е на небесата; и вашият Наставник е един – Христос. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              23,1-12

В онова време:

Исус заговори на народа и на учениците Си и каза:

„На Мойсеевото седалище седнаха книжниците и фарисеите, затова всичко, що ви кажат да пазите, пазете и вършете; а според делата им не постъпвайте, защото те говорят, а не вършат. Връзват бремена тежки и мъчни за носене и ги турят върху плещите на човеците, а сами не искат и с пръст да ги помръднат; и всичките си работи вършат, за да ги видят човеците; разширяват своите хранилища и правят големи полите на дрехите си; обичат първо място по гощавките и предни седалища в синагогите, и поздрави по тържищата, и да им казват човеците: „Учителю, Учителю!“

А вие недейте се нарича „Учители“; защото един е вашият Учител – Христос, а всички вие сте братя; и никого на земята недейте нарича свой Отец, защото един е вашият Отец, който е на небесата; и наставници недейте се нарича; защото един е вашият Наставник -Христос.

Но по-големият между вас да ви бъде слуга, защото, който превъзнесе себе си, ще бъде унизен, а който се смири, ще бъде въздигнат.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.